Provided by: po4a_0.36.1-1_all bug

NAZWA

    po4a-translate - konwertuje plik po z powrotem do formatu dokumentacji

SKŁADNIA

    po4a-translate -f <fmt> -m <master.doc> -p <XX.po> -l <XX.doc>

    (XX.doc jest plikiem wyjściowym, wszystkie pozostałe są plikami
    wejściowymi)

OPIS

    Celem projektu po4a ("po for anything") jest ułatwienie tłumaczeń
    (oraz, co ciekawsze, zarządzania tłumaczeniami) przy użyciu narzędzi
    gettext w tych obszarach, gdzie nie były używane, jak na przykład w
    obszarze dokumentacji.

    Skrypt "po4a-translate" odpowiada za konwertowanie tłumaczeń
    (dokonanych w pliku po) z powrotem do formatu dokumentacji. Przekazany
    plik "po" powinien być tłumaczeniem pliku "pot" utworzonego przez
    po4a-gettextize(1).

OPCJE

    -f, --format
      Format dokumentacji, którą chce się obsłużyć. Listę dostępnych
      formatów można wyświetlić, podając opcję --help-format.

    -a, --addendum
      Dodaje załącznik do pliku wynikowego (na przykład, aby umieścić
      nazwisko tłumacza albo sekcję "O tłumaczeniu"). Pierwszą linią tego
      pliku powinien być nagłówek PO4A, określający, gdzie zawartość
      powinna być dodana (patrz sekcja JAK umieci dodatkowy tekst w
      tumaczeniach w po4a(7)).

    -A, --addendum-charset
      Kodowanie znaków załącznika. Proszę zauważyć, że wszystkie
      załączniki powinny mieć to samo kodowanie znaków.

    -m, --master
      Plik zawierający dokument do przetłumaczenia.

    -M, --master-charset
      Kodowanie znaków pliku zawierającego dokument do przetłumaczenia.

    -l, --localized
      Plik, do którego powinien być zapisany przetłumaczony dokument.

    -L, --localized-charset
      Kodowanie znaków pliku zawierającego przetłumaczony dokument.

    -p, --po
      Plik, z którego powinien być odczytany katalog wiadomości.

    -o, --option
      Dodatkowe opcje przekazywane modułowi formatu. Każda opcja powinna
      być w formacie "nazwa=wartość". Więcej informacji o dostępnych
      opcjach i ich znaczeniu można znaleźć w dokumentacji każdego
      modułu.

    -k, --keep
      Minimalny procentowy próg tłumaczeń pozwalający zachować (tj.
      zapisać) plik wynikowy (domyślnie: 80). Czyli, domyślnie, aby pliki
      zostały zapisane, muszą być przetłumaczone co najmniej w 80%.

    -w, --width
      Kolumna, wg której powinien być zawijany plik wynikowy.

    -h, --help
      Pokazuje krótki komunikat pomocy.

    --help-format
      Wyświetla listę formatów dokumentacji obsługiwanych przez po4a.

    -V, --version
      Wyświetla wersję skryptu i kończy działanie.

    -v, --verbose
      Zwiększa gadatliwość programu.

    -d, --debug
      Wypisuje informacje przydatne do debugowania.

Dodawanie zawartości (poza tłumaczeniami) do generowanych plików

    Aby w wygenerowanym dokumencie umieścić dodatkową zawartość, nie będącą
    tłumaczeniem oryginału (np. nazwisko tłumacza lub sekcję "o
    tłumaczeniu"), należy użyć opcji "--addendum".

    Pierwsza linia załącznika musi zawierać nagłówek, wskazujący, gdzie
    umieścić resztę załącznika w dokumencie (może to być przed podaną
    częścią dokumentu lub za nią). Reszta pliku załącznika będzie dodana
    niezmieniona do pliku wynikowego.

    Proszę zauważyć, że jeżeli po4a-translate zwróci błąd podczas dodawania
    któregokolwiek z podanych załączników, odrzuci całe tłumaczenie
    (ponieważ brakującym plikiem może być ten, który wskazuje na autora, co
    uniemożliwi użytkownikom skontaktowanie się z nim i zgłoszenie błędów w
    tłumaczeniu).

    Składnia nagłówka jest bardzo sztywna. Więcej informacji o tym, jak
    używać załączników i jak działają, można znaleźć w stronie podręcznika
    po4a(7).

ZOBACZ TAKŻE

    po4a(7), po4a-gettextize(1), po4a-updatepo(1), po4a-normalize(1).

AUTORZY

    Denis Barbier <barbier@linuxfr.org>
    Martin Quinson (mquinson#debian.org)

TŁUMACZENIE

    Robert Luberda <robert@debian.org>

PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

    Copyright 2002, 2003, 2004 by SPI, inc.

    Program jest wolnym oprogramowaniem; można go redystrybuować i/lub
    modyfikować zgodnie z warunkami licencji GPL (patrz plik COPYING).