Provided by: po4a_0.36.1-1_all bug

NAZWA

    po4aman-display-po  -  wyświetla przetłumaczoną stronę podręcznika
    zgodnie z plikiem PO

SKŁADNIA

    po4aman-display-po -p PLIK_PO [-m PLIK_ORYGINALNY] [-o OPCJA_PO4A]

OPIS

    po4aman-display-po umożliwia  tłumaczom  sprawdzenie,  jak  będzie
    wyświetlona strona podręcznika, którą tłumaczą, wykorzystując narzędzia
    po4a.

OPCJE

    -p PLIK_PO
       Plik PO zawierający tłumaczenia.

    -m PLIK_ORYGINALNY
       Oryginalna strona podręcznika. Można podać bezwzględną lub
       względną ścieżkę do oryginału strony podręcznika (spakowanej
       gzipem lub niespakowanej), nazwę strony podręcznika lub nazwę i
       sekcję    strony   podręcznika   (używając   formatu
       strona_podręcznika.sekcja).
       Jeżeli nie podano opcji -m, po4aman-display-po próbuje znaleźć
       oryginalną stronę opierając się na referencjach linii pierwszego
       komunikatu w pliku PO.

    -o OPCJA_PO4A
       Opcje przekazywane do po4a-translate.

AUTOR

    Thomas Huriaux

TŁUMACZENIE

    Robert Luberda <robert@debian.org>