Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    printenv - drukuj całość, lub część środowiska

SKŁADNIA

    printenv [--help] [--version] [zmienna...]

OPIS

    Ta strona podręcznika man opisuje polecenie printenv w wersji GNU.

    Bez argumentów, printenv wypisuje całe środowisko. Jeśli podana jest
    jedna lub więcej nazw zmiennych, to wypisywana jest wartość każdej,
    która jest ustawiona i nic, jeśli jej nie ma.

OPCJE

    --help Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach,
       kończy pracę.

    --version
       Wyświetla numer wersji programu i kończy pracę.

KOD ZAKOŃCZENIA

    0   jeśli znaleziono wszystkie podane zmienne

    1   jeśli nie znaleziono przynajmniej jednej z podanych zmiennych

    2   jeśli nastąpił błąd zapisu

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Błędy proszę zgłaszać, w jęz.ang., do <bug-sh-utils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE

    pwd(1), sh-utils(1).

OD TŁUMACZA

    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzędzi
    powłokowych GNU wersji 2.0.