Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    psbook - przekształca strony pliku postscriptowego w sygnatury

SKŁADNIA

    psbook [ -q ] [ -ssygnatura ] [ plik_we [ plik_wy ] ]

OPIS

    Psbook  przekształca kolejność stron dokumentu postscriptowego  w
    ``sygnatury'' (w postaci nowego pliku postscriptowego), przeznaczone do
    drukowania książek lub broszur. Plik wejściowy powinien stosować się do
    konwencji strukturyzacji dokumentu Adobe (DSC).

    Opcja -s wybiera rozmiar używanej sygnatury. Rozmiar sygnatury jest
    liczbą stron, które zostaną zagięte i złożone ze sobą; podana liczba
    powinna być wielokrotnością czterech. Domyślną akcją jest używanie
    jednej sygnatury na cały plik. Jeśli plik nie zawiera wielkorotności 4
    stron, dodane zostaną puste strony wypełnienia.

    Psbook normalnie wypisuje liczbę przekształconych stron; opcja -q
    powstrzymuje to działanie.

AUTOR

    Copyright (C) Angus J. C. Duggan 1991-1995

ZOBACZ TAKŻE

    psbook(1), psselect(1), pstops(1), epsffit(1), psnup(1), psresize(1),
    psmerge(1), fixscribeps(1),  getafm(1),  fixdlsrps(1),  fixfmps(1),
    fixmacps(1),  fixpsditps(1),  fixpspps(1), fixtpps(1), fixwfwps(1),
    fixwpps(1), fixwwps(1), extractres(1), includeres(1)

ZNAKI TOWAROWE

    PostScript jest znakiem towarowym Adobe Systems Incorporated.

BŁĘDY

    Psbook nie przyjmuje wszystkich komentarzy DSC.

              PSUtils Wydanie 1 Łata 17         PSBOOK(1)