Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    psselect - wybiera z pliku postscriptowego strony

SKŁADNIA

    psselect [ -q ] [ -e ] [ -o ] [ -r ] [ -pstrony ] [ strony ] [ plik_we
    [ plik_wy ] ]

OPIS

    Psselect wybiera strony z dokumentu postscriptowego i wkleja je do
    nowego  pliku. Plik wejściowy powinien być zgodny z konwencjami
    strukturyzacji dokumentu Adobe (DSC).

    Opcja -e wybiera wszystkie strony parzyste; można jej używać w
    połączeniu z innymi opcjami wyboru stron do wyboru stron parzystych z
    zakresu stron.

    Opcja -o wybiera wszystkie strony nieparzyste; można jej używać w
    połączeniu z innymi opcjami wyboru stron.

    Opcja  -pstrony określa strony, które należy wybrać.  Strony to
    rozdzielona przecinkami lista zakresów stron, z których każdy może być
    albo numerem strony, albo zakresem, w postaci pierwszy-ostatni. Jeśli
    pierwszy zostanie pominęty, wybrana zostanie pierwsza strona, a jeśli
    pominięty zostanie ostanie, wybrana zostanie strona ostatnia.

    Znak przedrostkowy `_' oznacza, że numer strony liczony jest od końca
    dokumentu. Bez numeru, znak ten oznacza żądanie wstawienia pustej
    strony.

    Opcja -r powoduje, że psselect wydaje wybrane strony w odwróconej
    kolejności.

    Normalnie, psselect drukuje numery prztwarzanych stron; opcja -q
    powstrzymuje to działanie.

    Jeśli podana jest któraś z opcji -r, -e lub -o, zakres stron trzeba
    podać poprzez opcję -p Jest tak dla kompatybilności wstecznej z
    poprzednimi wersjami.

UWAGI

    Numer strony podawany do psselect jest numerem strony, licząc od
    początku lub końca pliku, zaczynającym się od jedynki. Rzeczywisty
    numer strony w dokumencie może być inny.

AUTOR

    Copyright (C) Angus J. C. Duggan 1991-1995

ZOBACZ TAKŻE

    psbook(1), psselect(1), pstops(1), epsffit(1), psnup(1), psresize(1),
    psmerge(1), fixscribeps(1),  getafm(1),  fixdlsrps(1),  fixfmps(1),
    fixmacps(1),  fixpsditps(1),  fixpspps(1), fixtpps(1), fixwfwps(1),
    fixwpps(1), fixwwps(1), extractres(1), includeres(1)

ZNAKI TOWAROWE

    PostScript jest znakiem towarowym Adobe Systems Incorporated.

BŁĘDY

    Psselect nie przyjmuje wszystkich komentarzy DSC.

            PSUtils Release 1 Patchlevel 17      PSSELECT(1)