Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

       psselect - wybiera z pliku postscriptowego strony

SKŁADNIA

       psselect  [ -q ] [ -e ] [ -o ] [ -r ] [ -pstrony ] [ strony ] [ plik_we
       [ plik_wy ] ]

OPIS

       Psselect wybiera strony z dokumentu  postscriptowego  i  wkleja  je  do
       nowego   pliku.  Plik  wejściowy  powinien  być  zgodny  z  konwencjami
       strukturyzacji dokumentu Adobe (DSC).

       Opcja  -e  wybiera  wszystkie  strony  parzyste;  można  jej  używać  w
       połączeniu  z  innymi opcjami wyboru stron do wyboru stron parzystych z
       zakresu stron.

       Opcja -o wybiera wszystkie  strony  nieparzyste;  można  jej  używać  w
       połączeniu z innymi opcjami wyboru stron.

       Opcja   -pstrony  określa  strony,  które  należy  wybrać.   Strony  to
       rozdzielona przecinkami lista zakresów stron, z których każdy może  być
       albo  numerem strony, albo zakresem, w postaci pierwszy-ostatni.  Jeśli
       pierwszy zostanie pominęty, wybrana zostanie pierwsza strona,  a  jeśli
       pominięty zostanie ostanie, wybrana zostanie strona ostatnia.

       Znak  przedrostkowy  `_' oznacza, że numer strony liczony jest od końca
       dokumentu. Bez numeru,  znak  ten  oznacza  żądanie  wstawienia  pustej
       strony.

       Opcja  -r  powoduje,  że  psselect  wydaje  wybrane strony w odwróconej
       kolejności.

       Normalnie,  psselect  drukuje  numery  prztwarzanych  stron;  opcja  -q
       powstrzymuje to działanie.

       Jeśli  podana  jest  któraś  z opcji -r, -e lub -o, zakres stron trzeba
       podać poprzez  opcję  -p  Jest  tak  dla  kompatybilności  wstecznej  z
       poprzednimi wersjami.

UWAGI

       Numer  strony  podawany  do  psselect  jest  numerem  strony, licząc od
       początku lub końca pliku,  zaczynającym  się  od  jedynki.  Rzeczywisty
       numer strony w dokumencie może być inny.

AUTOR

       Copyright (C) Angus J. C. Duggan 1991-1995

ZOBACZ TAKŻE

       psbook(1),  psselect(1),  pstops(1), epsffit(1), psnup(1), psresize(1),
       psmerge(1),  fixscribeps(1),   getafm(1),   fixdlsrps(1),   fixfmps(1),
       fixmacps(1),   fixpsditps(1),   fixpspps(1),  fixtpps(1),  fixwfwps(1),
       fixwpps(1), fixwwps(1), extractres(1), includeres(1)

ZNAKI TOWAROWE

       PostScript jest znakiem towarowym Adobe Systems Incorporated.

BŁĘDY

       Psselect nie przyjmuje wszystkich komentarzy DSC.

                        PSUtils Release 1 Patchlevel 17            PSSELECT(1)