Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    pstree - wyświetl drzewo procesów

SKŁADNIA

    pstree [-a]  [-c]  [-h|-Hpid]  [-l]  [-n]  [-p]  [-u]  [-G|-U]
       [pid|uytkownik]

    pstree -V

OPIS

    pstree pokazuje uruchomione procesy w formie drzewa. Korzeń tego drzewa
    znajduje się albo w pid albo w init jeśli pid pominięto. Jeżeli podano
    nazwę użytkownika, to pokazywane są  wszystkie  drzewa  procesów
    zakorzenione w procesach tego użytkownika.

    pstree wizualnie łączy identyczne gałęzie umieszczając je w nawiasach
    kwadratowych i poprzedzając liczbą powtórzeń, np.

      init-+-getty
        |-getty
        |-getty
        `-getty

    staje się

      init---4*[getty]

    Tworzy to bardziej zwartą formę wyświetlania.

OPCJE

    -a   Pokazuje argumenty wiersza poleceń. Jeżeli wiersz  poleceń
       procesu jest przeniesiony na partycję wymiany (swapped out), to
       proces ten jest pokazywany w nawiasach. -a niejawnie wyłącza
       formę zwartą.

    -c   Wyłącza formę zwartą identycznych poddrzew. Domyślnie, jeśli
       jest to możliwe, poddrzewa są łączone.

    -G   Posługuje się znakami ramek VT100.

    -h   Wyróżnia podświetleniem (highlighting) bieżący proces i jego
       przodków.  Nie działa (no-op) jeśli terminal nie obsługuje
       wyróżnienia albo w pokazywanym poddrzewie nie występuje proces
       bieżący ani żaden z jego przodków.

    -H   Podobne do -h, ale wyróżnia podany proces. Inaczej niż przy -h,
       pstree zawodzi, gdy posłużono się -H a nie jest dostępne
       wyróżnianie.

    -l   Wyświetla długie wiersze. Domyślnie wiersze są obcinane do
       szerokości ekranu lub 132 jeśli wyjście wysyłane jest na coś
       innego niż tty albo jeśli nieznana jest szerokość ekranu.

    -n   Sortuj procesy o tym samym przodku w kolejności PID zamiast
       według nazwy. (Sortowanie numeryczne.)

    -p   Pokazuje identyfikatory procesów (PID). Wyświetlane są jako
       liczby dziesiętne w nawiasach po każdej nazwie procesu. -p
       niejawnie wyłącza formę zwartą.

    -u   Pokazuje przenikanie się uid. W przypadku, gdy uid procesu różni
       się od uid jego rodzica, nowy uid pokazywany jest w nawiasach po
       nazwie.

    -U   Posługuje się znakami ramek UTF-8 (Unicode). Pod Linuksem 1.1-54
       i nowszym, tryb UTF-8 wprowadzany jest na konsoli przez echo -e
       '\033%8' i opuszczany przez echo -e '\033%@'

    -V   Wyświetla informację o wersji.

PLIKI

    /proc   położenie systemu plików proc

AUTOR

    Werner Almesberger <Werner.Almesberger@epfl.ch>

ZOBACZ TAKŻE

    ps(1), top(1).