Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

   script - tworzy maszynopis sesji

SKŁADNIA

   script [-a] [-f] [-q] [-t] [plik]

OPIS

   Script tworzy maszynopis wszystkiego, co zostało wydrukowane na Twoim
   terminalu. Jest to przydatne dla studentów, którzy potrzebują wydruk
   zapisu interakcyjnej sesji jako dowód na wykonanie wyznaczonego zadania,
   maszynopis ten może być wydrukowany później za pomocą lpr(1).

   Jeżeli argument plik jest podany, script zapisuje cały dialog w pliku.
   Jeżeli nie zostanie podana nazwa pliku, wówczas maszynopis jest zapisany
   w pliku typescript.

   Opcje:

   -a   Dołącza wyjście do pliku albo typescript, zachowując uprzednią
       zawartość.

   -f   Opróżnia wyjście po każdym zapisie. Jest to użyteczne w przypadku
       współpracy kilku osób: pierwsza wykonuje "mkfifo foo; script -f
       foo", a druga w czasie rzeczywistym nadzoruje jej poczynania,
       używając "cat foo".

   -q   Tryb cichy.

   -t   Wypisuje na stderr informacje o czasie. Dane te składają się z
       dwóch pól rozdzielonych spacją. Pierwsze pole zawiera informację,
       jak dużo czasu upłynęło od poprzedniego wyjścia. Drugie pole
       określa, ile znaków zostało wypisanych tym razem. Informacja ta
       może zostać użyta do powtórzenia zapisanego skryptu, tak jak
       rzeczywiście był wprowadzany.

   Skrypt kończy się kiedy wychodzisz z powłoki (control-D, aby wyjść z
   powłoki Bourne (sh(1)), i exit, logout albo control-d (jeżeli ignoreeof
   nie jest ustawiona) dla powłoki C, csh(1)).

   Pewne interakcyjne komendy, takie jak vi(1), tworzą śmieci w pliku
   maszynopisu Script działa najlepiej z komendami, które nie manipulują
   obrazem, rezultaty są słabsze od naśladowanego wydruku terminala.

Środowisko

   Następująca zmienna środowiskowa jest wykorzystywana przez script:

   SHELL Jeżeli zmienna SHELL istnieje, powłoka rozwidlona przez script
      będzie tą powłoką. Jeżeli SHELL nie jest ustawiona, wówczas
      przybierana jest powłoka Bourne. (Większość powłok ustawia tę
      zmienną automatycznie).

ZOBACZ TAKŻE

   csh(1) (dla historii mechanizmu), replay(1).

HISTORIA

   Komenda script pojawiła się w 3.0BSD.

BŁĘDY

   Script umieszcza wszystko w pliku z logami, wliczając znaki wysuwu
   wiersza i znaki cofania się (backspace). To nie jest to, czego naiwny
   użytkownik by się spodziewał.