Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    sgml2info - twórz wyjście GNU info z pliku źródłowego SGML

SKŁADNIA

    sgml2info [opcjaogólna...] plik[.sgml]

OPIS

    sgml2info konwertuje plik źródłowy z formatu SGML na format GNU info.
    Wynik pojawi się w plik.info, gdzie plik jest nazwą pliku źródłowego
    SGML.

    Do  ustawień  warunkowych  (conditionals)  ustawiana  jest  para
    atrybut/wartość "output=info".

OPCJE

    sgml2info przyjmuje wszystkie opcje ogólne opisane w sgmltools(1).

    plik  określa plik źródłowy SGML, o nazwie albo plik albo plik.sgml

PLIKI

    Wykorzystywanych jest wiele plików z $LINUXDOCLIB.

AUTOR

    Christian  Schwarz  <schwarz@monet.m.isar.de>,   Greg   Hankins
    <greg.hankins@cc.gatech.edu>, Cees de Groot <cg@pobox.com>.

ZOBACZ TAKŻE

    sgmltools(1), sgml2html(1), sgml2latex(1), sgml2lyx(1), sgml2rtf(1),
    sgml2txt(1), sgmlcheck(1).

                10 listopada 1997         SGML2INFO(1)