Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    sleep - pauzuj przez podany czas

SKŁADNIA

    sleep [--help] [--version] liczba[smhd]...

OPIS

    Ta strona podręcznika opisuje polecenie sleep w wersji GNU.

    sleep pauzuje przez podany czas, podany jako suma wartości argumentów
    wiersza poleceń. Każdy argument jest liczbą, za którą stoi opcjonalna
    jednostka (domyślną są sekundy). Jednostki to:

    s   sekundy

    m   minuty

    h   godziny (hours)

    d   dni

OPCJE

    --help Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach,
       kończy pracę.

    --version
       Wyświetla numer wersji programu i kończy pracę.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Błędy proszę zgłaszać, w jęz.ang., do <bug-sh-utils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE

    sh-utils(1).

OD TŁUMACZA

    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzędzi
    powłokowych GNU wersji 2.0.