Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    soelim - interpretuje żądania .so w wejściu groff

SKŁADNIA

    soelim [-Cv] [pliki...]

OPIS

    soelim czyta pliki i zastępuje wiersze o postaci

       .so plik

    zawartością pliku.  Przydaje się, gdy zachodzi potrzeba wstępnego
    przetworzenia (preprocessing) plików włączonych przy pomocy so. Zwykle
    soelim powinien być wywoływany z opcją -s programu groff.

OPCJE

    -C   Rozpoznawaj .so, nawet jeśli jest poprzedzone znakiem innym niż
       spacja czy znak nowej linii.

    -v   Wyświetl numer wersji.

ZOBACZ TAKŻE

    zsoelim(1), groff(1).