Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    split - rozdziel plik na kawałki

SKŁADNIA

    split [-linie] [-l linie] [--lines=linie]
       [-b bajty[bkm]] [--bytes=bajty[bkm]]
       [-C bajty[bkm]] [--line-bytes=bajty[bkm]]
       [--verbose] [--help] [--version]
       [plikwej [plikwyj-prefiks]]

OPIS

    Dokumentacja niniejsza nie jest już utrzymywana i może być niedokładna
    lub niekompletna. Autorytatywnym źródłem jest obecnie dokumentacja
    Texinfo. Dostęp do niej uzyskasz wpisując w wierszu poleceń:
       pinfo split
    lub
       info split.

    Ta strona podręcznika opisuje polecenie split w wersji GNU.

    split tworzy jeden lub więcej plików wynikowych (tyle ile potrzeba),
    zawierających kolejne sekcje z plikwej, lub ze standardowego wejścia
    jeśli nie podano żadnego lub podano nazwę '-'. Domyślnie split do
    każdego pliku wynikowego wstawia 1000 linii, albo to co pozostało jeśli
    jest odeń mniejszy.

    Nazwy plików wynikowych składają się z przedrostka, po którym następuje
    grupa liter, wybrana tak, iż połączenie plików wynikowych posortowanych
    wedle nazwy daje oryginalny plik wejściowy, w odpowiednim porządku.
    Domyślny przedrostek nazwy pliku wynikowego to 'x'. Jeśli podano
    argument plikwyj-prefiks, jest on używany zamiennie jako przedrostek
    nazwy pliku wyjściowego.

  OPCJE
    -linie, -l linie, --lines=linie
       Wstawia linie linii pliku wejściowego  do  każdego  pliku
       wyjściowego.

    -b bajty[bkm], --bytes=bajty[bkm]
       Wstaw  bajty  bajtów  pliku  wejściowego do każdego pliku
       wyjściowego.  bajty to niezerowa  liczba  całkowita,  plus
       opcjonalnie  jeden  z poniższych znaków określających inną
       jednostkę:

       b   bloki 512-bajtowe.

       k   bloki kilobajtowe.

       m   bloki megabajtowe.

    -C bajty[bkm], --line-bytes=bajty[bkm]
       Wstawia do każdego pliku wynikowego tyle kompletnych linii pliku
       wejściowego ile jest możliwe bez przekraczania bajty bajtów.
       Jeśli istnieje linia dłuższa, wstawia z niej wskazaną liczbę
       bajtów do każdego pliku wynikowego aż pozostanie mniej niż bajty
       bajtów linii, potem kontynuuje normalnie.  bajty ma taki sam
       format jak w opcji --bytes.

    --verbose
       Wyświetla komunikat na standardowym wyjściu diagnostycznym przed
       otwarciem każdego z plików wynikowych.

    --help Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach,
       kończy pracę.

    --version
       Wyświetla numer wersji programu i kończy pracę.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Błędy proszę zgłaszać, w jęz. ang., do <bug-textutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE

    head(1), tail(1), csplit(1), textutils(1).

OD TŁUMACZA

    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzędzi
    tekstowych GNU wersji 2.0.