Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    sum - sprawdź sumę kontrolną i policz bloki w pliku

SKŁADNIA

    sum [-rs] [--sysv] [--help] [--version] [plik...]

OPIS

    Dokumentacja niniejsza nie jest już utrzymywana i może być niedokładna
    lub niekompletna. Autorytatywnym źródłem jest obecnie dokumentacja
    Texinfo. Dostęp do niej uzyskasz wpisując w wierszu poleceń:
       pinfo sum
    lub
       info sum.

    Ta strona podręcznika opisuje polecenie sum w wersji GNU.

    sum oblicza 16-bitową sumę kontrolną dla każdego podanego pliku, albo
    standardowego wejścia jeśli nie podano żadnego lub podano plik zwany
    '-'.  Wypisuje on sumę kontrolną dla każdego pliku, razem z liczbą
    bloków w pliku (zaokrągloną w górę). Domyślnie wypisywana jest także
    każda odpowiednia nazwa pliku, jeśli podano co najmniej dwa pliki. Z
    opcją --sysv odpowiednie nazwy plików są wypisywane gdy  podano
    przynajmniej jeden argument będący plikiem. Domyślnie, GNU sum oblicza
    sumy kontrolne używając algorytmu zgodnego z BSD sum i wypisuje
    rozmiary plików w jednostkach kilobajtowych bloków.

OPCJE

    -r   Używa domyślnego algorytmu (zgodnego z BSD). Ta opcja jest
       załączona dla zgodności z sum z System V.  Nie wywołuje ona
       efektu, chyba że podano także opcję -s, którą unieważnia.

    -s, --sysv
       Oblicza sumy kontrolne używając algorytmu zgodnego z używanym
       przez sum z System V i wypisuje rozmiary plików w jednostkach
       512-bajtowych bloków, a nie kilobajtowych.

    --help Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach,
       kończy pracę.

    --version
       Wyświetla numer wersji programu i kończy pracę.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Błędy proszę zgłaszać, w jęz. ang., do <bug-textutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE

    wc(1), cksum(1), md5sum(1), textutils(1).

OD TŁUMACZA

    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzędzi
    tekstowych GNU wersji 2.0.