Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    tac - połącz i wypisz pliki odwrócone

SKŁADNIA

    tac [-br] [-s separator] [--before] [--regex]
      [--separator=acuch] [--help] [--version] [plik...]

OPIS

    Dokumentacja niniejsza nie jest już utrzymywana i może być niedokładna
    lub niekompletna. Autorytatywnym źródłem jest obecnie dokumentacja
    Texinfo. Dostęp do niej uzyskasz wpisując w wierszu poleceń:
       pinfo tac
    lub
       info tac.

    Ta strona podręcznika opisuje polecenie tac w wersji GNU.

    tac kopiuje na standardowe wyjście każdy podany plik, lub standardowe
    wejście jeśli nie podano żadnego lub napotkano nazwę pliku '-',
    odwracając w każdym z nich porządek rekordów. Rekordy oddzielone są
    wystąpieniami pewnego łańcucha, lub nową linią jeśli nie podano
    żadnego.  Domyślnie w pliku łańcuch separujący występuje za rekordem,
    który rozgranicza.

OPCJE

    -b, --before
       Separator występuje przed rekordem (jest dołączony do początku
       rekordu).

    -r, --regex
       Separator  jest wyrażeniem regularnym. Użytkownicy `tac' w
       systemach MS-DOS/MS-Windows powinni zwrócić uwagę na fakt, że z
       powodu czytania przez `tac' plików w trybie binarnym, każda
       linia pliku tekstowego może kończyć się parą CR/LF zamiast
       uniksowego LF.

    -s acuch, --separator=acuch
       Używa acucha jako separatora rekordów.

    --help Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach,
       kończy pracę.

    --version
       Wyświetla numer wersji programu i kończy pracę.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Błędy proszę zgłaszać, w jęz. ang., do <bug-textutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE

    cat(1), nl(1), od(1), textutils(1).

OD TŁUMACZA

    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzędzi
    tekstowych GNU wersji 2.0.