Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    tapeout - nagrywa plik z obrazem spectrumowej taśmy na kasetę

SKŁADNIA

    tapeout   czstotliwo_prbkowania   plik_tamy   [blok_startowy
    [plik_wynikowy]]

OPIS

    Ten program pozwala skopiować plik taśmy ( .tap lub .tzx ) na kasetę
    magnetofonową przy użyciu karty dźwiękowej.

    Trzeba połączyć wyjście z karty dźwiękowej ( line out ) z gniazdem (
    mic ) w magnetofonie, włączyć nagrywanie i uruchomić ten program.

LINIA KOMEND

    częstotliwość_próbkowania
       Częstotliwość próbkowania dla wyjścia.  Im wyższa tym lepsza
       jakość. Powinna być przynajmniej 16000.

    plik_taśmy
       Nazwa  pliku  do zinterpretowania i odegrania przez kartę
       dźwiękową. Plik taki powinien mieć rozszerzenie .tap albo .tzx

    blok_startowy
       Wskazuje odkąd odgrywać plik z taśmą. Domyślnie jest 0.

    plik_wynikowy
       Jeśli podany, program zapisuje w tym pliku zamiast używać karty
       dźwiękowej.

ZOBACZ TAKŻE

    xspect (1), vgaspect (1)

    http://www.inf.bme.hu/~mszeredi/spectemu/spectemu.html

BŁĘDY

    Wiele parametrów jest niezmienialnych (np. pauza pomiędzy blokami na
    taśmie).

    Nieinteraktywny (z wyjątkiem Ctrl-c).

AUTOR

    Miklos Szeredi (EMAIL: mszeredi@inf.bme.hu)

PRAWA AUTORSKIE

    Copyright (C) 1998 Miklos Szeredi

LICENCJA

    GPL

TŁUMACZENIE

    Witold Filipczyk <juandon@poczta.onet.pl>