Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    textutils - opis pakietu narzędzi tekstowych GNU

OD TŁUMACZA

    Podręczniki man dla narzędzi tekstowych GNU nie są już rozwijane.
    Niniejsza strona podręcznika powstała jako tłumaczenie, używanej przez
    twórców jako podstawowej, dokumentacji formatu info. W pliku, który
    czytasz umieszczono część dokumentacji dotyczącą wspólnych cech i opcji
    programów oraz informacje, które z różnych przyczyn nie znalazły się na
    stronach opisujących poszczególne polecenia pakietu. Szczegółowe opisy
    samych poleceń znajdziesz we właściwych, osobnych stronach podręcznika.

WSTĘP

    Niniejszy podręcznik opisuje zestaw narzędzi tekstowych GNU w wersji
    2.0.

    Jak i inne podręczniki pakietu, i ten nie jest wyczerpujący: nie
    usiłowano wyjaśnić podstawowych pojęć w  sposób  odpowiedni  dla
    nowicjuszy. Zatem, jeśli jesteś zainteresowany, włącz się, proszę, w
    udoskonalanie go. Skorzysta na tym cała wspólnota GNU.

    Narzędzia tekstowe GNU są w większości zgodne ze standardem POSIX.2.

    Błędy proszę zgłaszać, w jęz.angielskim, do <bug-fileutils@gnu.org>.
    Pamiętaj, by zamieścić numer wersji, architekturę maszyny, pliki
    wejściowe i inne informacje potrzebne do powielenia błędu: wprowadzane
    znaki, czego się spodziewałeś, co otrzymałeś i dlaczego jest to źle.
    Pliki diff są mile widziane, ale proszę dołączyć również opis problemu,
    gdyż czasem ciężko jest wyciągnąć wnioski.

    Podręcznik ten powstał pierwotnie na bazie uniksowych stron man
    napisanych przez Davida MacKenzie i aktualizowanych  przez  Jima
    Meyeringa. Autorytatywną dokumentacją jest obecnie dokumentacja w
    formacie info; strony man nie są już rozwijane i aktualizowane.
    Franc,ois Pinard wykonał wstępną konwersję do formatu Texinfo. Karl
    Berry wykonał indeksy, trochę reorganizacji i edycji wyników.  Richard
    Stallman wniósł swój zwykły nieoceniony wgląd w całość procesu.

ZAWARTOŚĆ PAKIETU

    Obecnie pakiet narzędzi tekstowych GNU zawiera dwadzieścia kilka
    programów:

  Wypisywanie całości plików
      cat     łączenie i wypisywanie plików
      tac     łączenie i wypisywanie odwróconych plików
      nl     numerowanie linii i wypisywanie plików
      od     wypisywanie plików w formacie ósemkowym i innych

  Formatowanie zawartości plików
      fmt     reformatowanie akapitów tekstu
      pr     stronicowanie i kolumnowanie plików do wydruku
      fold    zawijanie linii wejściowych do zadanej szerokości

  Wypisywanie części plików
      head    wypisywanie początku plików
      tail    wypisywanie końcówki plików
      split    podział pliku na części stałej wielkości
      csplit   podział pliku na części zależne od kontekstu

  Podsumowywanie plików
      wc     wypisywanie liczby bajtów, słów i linii
      sum     wypisywanie sumy kontrolnej i liczby bloków
      csum    wypisywanie sumy CRC liczby bloków
      md5sum   wypisywanie lub sprawdzanie skrótu danych

  Sortowanie i działania na plikach posortowanych
      sort    sortowanie plików tekstowych
      uniq    pozostawianie unikalnych linii w pliku
      comm    porównywanie dwu posortowanych plików liniami
      ptx     tworzenie indeksu permutacyjnego zawartości pliku
      tsort    sortowanie topologiczne

  Działania na polach wewnątrz linii
      cut     wypisywanie wybranych części linii
      paste    zlepianie linii plików
      join    łączenie linii według wspólnego pola

  Działania na znakach
      tr     zamiana, ściskanie, usuwanie znaków
      expand   zamiana tabulacji na spacje
      unexpand  zamiana spacji na tabulacje

OPCJE WSPÓLNE

    Pewne opcje dostępne są we wszystkich opisywanych programach (naprawdę
    powinien je przyjmować każdy z programów GNU).

    --help Wyświetla informację o stosowaniu programu i listę wszystkich
       dostępnych opcji, pomyślnie kończy pracę.

    --version
       Wyświetla numer wersji programu i pomyślnie kończy pracę.

Otwarcie skrzynki narzędziowej z programami

    Ten rozdział pierwotnie pojawił się w 'Linux Journal', volume 1, nr 2,
    na kolumnie `What's GNU?'. Został napisany przez Arnolda Robbinsa.

  Wprowadzenie
    W tym miesiącu artykuł jest tylko ubocznie związany z Projektem GNU,
    gdyż opisuje kilka narzędzi GNU obecnych w systemie Linux i sposoby, na
    jakie możesz z nich korzystać. Faktycznie artykuł jest o filozofii
    "Narzędzi programowych" w rozwijaniu i wykorzystywaniu programów.

    Filozofia narzędzi programowych była ważnym i integralnym pojęciem w
    początkowym projekcie i rozwoju Uniksa (którego Linux i GNU są
    zasadniczo klonami). Niestety, przy współczesnym nacisku intersieci i
    błyskotliwych GUI, wydaje się, że idea ta spadła na pobocze. To wstyd,
    ponieważ zapewnia ona potężny model myślowy do rozwiązywania wielu
    rodzajów problemów.

    Sporo ludzi nosi w kieszeniach spodni szwajcarski scyzoryk. Scyzoryk
    jest wygodnym narzędziem: ma kilka ostrzy,  śrubokręt,  pincetę,
    wykałaczkę, zestaw gwoździ, korkociąg i może kilka innych rzeczy. Do
    codziennych drobnych, różnorodnych zadań, gdzie potrzebujesz prostego
    narzędzia ogólnego zastosowania, jest właśnie tym, o co chodzi.

    Z drugiej strony, doświadczony cieśla nie buduje domu scyzorykiem.
    Zamiast tego ma skrzynkę wypchaną specjalizowanymi narzędziami -- jest
    tam piła, młotek, śrubokręt, strug i tak dalej. I dokładnie wie kiedy i
    gdzie użyć każdego z narzędzi. Nie przyłapałbyś go na wbijaniu gwoździ
    rękojeścią śrubokrętu.

    Konstruktorzy Uniksa w Bell Labs byli całkiem zawodowymi programistami
    i wyszkolonymi naukowcami komputerowymi. Zauważyli, że choć rozwiązanie
    wszystko-w-jednym może przyciągać użytkownika, gdyż ma on tylko jeden
    program do korzystania, w praktyce programy takie są

    a. trudne do napisania,

    b. trudne w konserwacji i usuwaniu błędów, oraz

    c. trudne do rozbudowy, przystosowania do nowych sytuacji.

    Uważali, że zamiast tego, programy powinny być  specjalizowanymi
    narzędziami.  Krótko mówiąc, każdy program "powinien robić jedną rzecz
    dobrze". Nie więcej i nie mniej. Takie programy są łatwiejsze do
    zaprojektowania, napisania i zrozumienia -- robią tylko jedną rzecz.

    Ponadto zauważyli, że przy odpowiednim mechanizmie łączenia programów
    całość jest większa od sumy składowych. Wiążąc kilka specjalizowanych
    programów możesz zrealizować konkretne zadanie, do którego żaden z nich
    nie był projektowany i osiągnąć to dużo szybciej i łatwiej niż pisząc
    dla niego specjalizowany program. W dalszej części artykułu zobaczymy
    kilka (klasycznych) tego przykładów. Ważnym dodatkowym punktem było to,
    że jeśli jest to niezbędne, należy najpierw zrobić narzędzia, które
    będą potrzebne, jeżeli nie ma się jeszcze odpowiednich w skrzynce
    narzędziowej.

  Przekierowanie wejścia/wyjścia
    Mam  nadzieję,  że jesteś obeznany z podstawami przekierowywania
    wejścia/wyjścia w powłoce, w szczególności z pojęciami "standardowego
    wejścia", "standardowego wyjścia" i "standardowego wyjścia błędów
    (diagnostycznego)". Zwięźle: "standardowe wejście" jest źródłem danych,
    skąd pochodzą dane. Program nie musi wiedzieć ani dbać o to, czy
    źródłem danych jest plik dyskowy, klawiatura, taśma magnetyczna czy
    nawet czytnik kart perforowanych. Podobnie, "standardowe wyjście" jest
    odpływem danych, dokąd dane spływają. Program nie powinien ani wiedzieć
    ani dbać o to, gdzie to może być. Programy, które tylko czytają swoje
    standardowe wejście, robią coś z tymi danymi i wysyłają je na
    standardowe wyjście, nazywane są "filtrami", przez analogię do filtrów
    w wodociągach.

    W powłoce uniksowej bardzo łatwo jest zestawić potoki danych: [tłum.:
    ang.'pipeline' to 'rurociąg' lub, w informatyce, 'potok']

      program_tworzacy_dane | filtr1 | .... | filtrN > koncowe.dane

    Zaczynamy od utworzenia surowych danych pierwotnych. Każdy z filtrów
    stosuje pewne kolejne przekształcenie danych, aż wychodząc z potoku
    będą one mieć pożądaną postać.

    To jest eleganckie i dobre dla standardowego wejścia i standardowego
    wyjścia. A gdzie się tu pojawia standardowe wyjście błędów? Cóż,
    pomyślmy o 'filtr1' w powyższym potoku. Co się stanie, jeśli napotka on
    błąd w przyjmowanych danych? Jeżeli wypisze komunikat o błędzie na
    standardowe wyjście, to po prostu zniknie on w potoku wejścia do
    'filtr2' a użytkownik zapewne nigdy go nie zobaczy. Zatem programiści
    potrzebują miejsca, gdzie mogliby wysyłać komunikaty o błędach, tak by
    użytkownik je zauważył. Jest to standardowe wyjście diagnostyczne i
    zwykle  związane  jest  z twoją konsolą lub oknem, nawet jeśli
    przekierowałeś standardowe wyjście programu gdzieś poza ekran.

    Aby programy filtrujące mogły współdziałać, musi zostać uzgodniony
    format danych. Najprostszym i najłatwiejszym w wykorzystaniu formatem
    są zwykłe wiersze tekstu. Uniksowe pliki danych są zazwyczaj po prostu
    strumieniami bajtów, o wierszach zakończonych znakiem LF ASCII (Line
    Feed - wysuw linii), konwencjonalnie w literaturze dotyczącej Uniksa
    nazywanym  "znakiem nowej linii" (newline). (Jest to '\n' jeśli
    programujesz w C.) To format stosowany przez wszystkie tradycyjne
    programy  filtrujące.  (Wiele wcześniejszych systemów operacyjnych
    wypracowało środki i specjalizowane programy do  obsługi  danych
    binarnych.  Unix zawsze wystrzegał się takich rzeczy, zgodnie z
    filozofią, że najłatwiej jest móc przeglądać i modyfikować dane po
    prostu edytorem tekstu.)

    Dobrze, starczy wprowadzenia. Przyjrzyjmy się niektórym narzędziom, a
    wtedy zobaczymy jak wiązać je ze sobą na ciekawe sposoby. W dalszych
    rozważaniach pokażemy tylko te opcje wiersza poleceń, które nas
    interesują. Tak jak zawsze powinieneś, dwukrotnie sprawdź dokumentację
    systemową. Znajdziesz tam pełne opisy.

  Polecenie 'who'
    Pierwszym programem jest polecenie 'who'. Samodzielne, tworzy listę
    aktualnie zalogowanych użytkowników. Mimo, że piszę to w systemie
    jednoużytkownikowym, będziemy udawać, że zalogowanych jest kilka osób:

      $ who
      arnold  console Jan 22 19:57
      miriam  ttyp0  Jan 23 14:19(:0.0)
      bill   ttyp1  Jan 21 09:32(:0.0)
      arnold  ttyp2  Jan 23 20:48(:0.0)

    Znak '$' jest tu zwyczajową zachętą powłoki, po której napisałem 'who'.
    Zalogowane są trzy osoby, w tym ja dwukrotnie. W tradycyjnych systemach
    Unix nazwy użytkowników nigdy nie mają więcej niż osiem znaków. Ta mała
    ciekawostka przyda się później. Wyjście z 'who' wygląda ładnie, ale
    dane nie są aż tak pasjonujące.

  Polecenie 'cut'
    Następnym programem, któremu się przyglądniemy jest polecenie 'cut'
    (wytnij). Wycina ono kolumny lub pola z danych wejściowych. Na
    przykład, możemy nakazać mu wypisanie tylko nazwy zgłoszeniowej i
    nazwiska z pliku /etc/passwd. Plik posiada siedem pól, rozdzielonych
    dwukropkami:

      arnold:xyzzy:2076:10:Arnold D. Robbins:/home/arnold:/bin/ksh

    Do pobrania pierwszego i piątego pola, użylibyśmy takiego wycinania:

      $ cut -d: -f1,5 /etc/passwd
      root:Operator
      ...
      arnold:Arnold D. Robbins
      miriam:Miriam A. Robbins
      ...

    Z opcją '-c', 'cut' wycina konkretne znaki (tj. kolumny) wierszy
    wejściowych. To polecenie wygląda na przydatne do filtrowania danych.

  Polecenie 'sort'
    Następnie przyjrzymy się 'sort'. To jedno z najpotężniejszych poleceń w
    systemie typu uniksowego. Często będziesz go używał przy konstruowaniu
    różnych wymyślnych rurociągów. 'sort' czyta i sortuje każdy z podanych
    w wierszu poleceń plików. Następnie scala uporządkowane dane i wypisuje
    na standardowe wyjście. Jeśli w wierszu poleceń nie poda się żadnych
    nazw plików to czyta standardowe wejście (w ten sposób robimy zeń
    filtr). Sortowanie oparte jest na leksykograficznym porządku znaków lub
    kryteriach porządkowania zadanych przez użytkownika.

  Polecenie `uniq'
    Na koniec (przynajmniej na razie), przyglądniemy się programowi 'uniq'.
    Przy sortowaniu danych często uzyskasz powtórzone wiersze, wiersze,
    które są identyczne. Zazwyczaj potrzebujesz tylko jednego wystąpienia
    każdego z nich. Tu właśnie pojawia się 'uniq'. Czyta on ze swego
    standardowego wejścia, spodziewając się, że jest ono posortowane.
    Wypisuje tylko jeden egzemplarz każdego zduplikowanego wiersza. 'uniq'
    ma kilka opcji. W dalszym ciągu wykorzystamy opcję '-c', wypisującą
    przed  niepowtarzalnym  wierszem  ile razy wystąpił on w danych
    wejściowych.

  Łączenie narzędzi
    Załóżmy teraz, że mamy system BBS z  zalogowanymi  dziesiątkami
    użytkowników. Zarządzający chcą, by operator systemu (SysOp) napisał
    program tworzący posortowaną listę zalogowanych użytkowników.  Co
    więcej, nawet jeśli użytkownik jest zalogowany wielokrotnie, jego nazwa
    powinna w wyniku pojawić się tylko raz.

    SysOp mógłby siąść z dokumentacją systemową i napisać program w C,
    który by to robił. Kosztowałoby to pewnie kilkaset linii kodu i około
    dwu godzin pisania, testowania i usuwania błędów. Jednak, znając
    narzędzia programowe, SysOp może zamiast tego zacząć od utworzenia
    tylko listy zalogowanych użytkowników:

      $ who | cut -c1-8
      arnold
      miriam
      bill
      arnold

    Następnie, posortować listę:

      $ who | cut -c1-8 | sort
      arnold
      arnold
      bill
      miriam

    Na koniec, przepuścić posortowaną listę przez 'uniq', by wypielić
    duplikaty:

      $ who | cut -c1-8 | sort | uniq
      arnold
      bill
      miriam

    Polecenie 'sort' faktycznie posiada opcję '-u', która robi to, co
    'uniq'. Jednak 'uniq' ma inne zastosowania, w których nie można go
    zastąpić przez 'sort -u'.

    SysOp umieszcza ten potok w skrypcie powłoki i udostępnia go wszystkim
    użytkownikom systemu:

      # cat > /usr/local/bin/listusers
      who | cut -c1-8 | sort | uniq
      ^D
      # chmod +x /usr/local/bin/listusers

    Warto tu zauważyć cztery zalety. Po pierwsze, przy pomocy zaledwie
    czterech programów, w jednej linii poleceń, SysOp mógł oszczędzić około
    dwu godzin pracy. Co więcej, potok powłoki jest prawie tak samo
    wydajny, jak byłby program w C, a o wiele bardziej efektywny jeśli
    chodzi o czas programisty. Czas ludzki jest o wiele kosztowniejszy niż
    czas komputera, a w naszym współczesnym społeczeństwie, gdzie "nigdy
    nie ma dość czasu by wszystko zrobić", zaoszczędzenie dwu godzin czasu
    programisty jest nie byle jakim wyczynem.

    Po  drugie,  równie  istotne  jest podkreślenie, że przy pomocy
    _połączenia_ narzędzi możliwe jest wykonanie specyficznego zadania,
    nigdy nie przewidywanego przez autorów pojedynczych programów.

    Po trzecie, wartościowe jest też stopniowe budowanie potoku, jak to
    zrobiliśmy. Pozwala ono na przyglądnięcie się danym na każdym etapie
    przebiegu potoku, co pomaga uzyskać pewność, że rzeczywiście poprawnie
    używasz narzędzi.

    Na koniec, dzięki zapakowaniu potoku w skrypt powłoki, inni użytkownicy
    mogą korzystać z twojego polecenia, nie musząc pamiętać o zawartości
    tego wymyślnego opakowania. Z punktu widzenia sposobu uruchamiania,
    skrypty powłoki i skompilowane programy są nierozróżnialne.

    Po uprzedniej rozgrzewce, przypatrzymy się dwu kolejnym, bardziej
    skomplikowanym potokom. Potrzebujemy dla nich wprowadzić jeszcze dwa
    narzędzia.

    Pierwszym jest polecenie 'tr', oznaczające "transliterację". Polecenie
    'tr' wymienia znaki, działając na zasadzie znak-na-znak.  Zwykle
    stosowane jest do takich rzeczy jak odwzorowanie dużych liter na małe.

      $ echo ThIs ExAmPlE HaS MIXED case! | tr '[A-Z]' '[a-z]'
      this example has mixed case!

    Interesuje nas kilka opcji:

    -c   działa na dopełnieniu wskazanych znaków, tj. działania odnoszą
       się do znaków spoza zadanego zestawu

    -d   usuwa z wyniku znaki określone w pierwszym zestawie

    -s   ściska w wyniku powtórzone znaki w pojedynczy znak.

    Za chwilę będziemy korzystać ze wszystkich trzech opcji.

    Innym poleceniem, któremu się przyjrzymy jest 'comm'. Pobiera ono dwa
    posortowane pliki jako dane wejściowe i wypisuje ich wiersze w trzech
    kolumnach. Kolumny wynikowe są unikalnymi wierszami z pierwszego pliku,
    unikalnymi wierszami z drugiego pliku i wierszami danych wspólnymi dla
    obu.  Opcje '1', '-2' i '3' pomijają odpowiednie kolumny. Nie jest to
    intuicyjne i wymaga pewnego przywyknięcia. Na przykład:

      $ cat f1
      11111
      22222
      33333
      44444
      $ cat f2
      00000
      22222
      33333
      55555
      $ comm f1 f2
          00000
      11111
              22222
              33333
      44444
          55555

    Pojedyncza kreska jako  nazwa  pliku  nakazuje  'comm'  czytanie
    standardowego wejścia zamiast zwykłego pliku.

    Jesteśmy teraz gotowi do skonstruowania wymyślnego potoku. Pierwszym
    zastosowaniem jest licznik częstości słów. Pomaga autorowi stwierdzić,
    czy nie nadużywa on pewnych słów.

    Pierwszym krokiem jest zmiana wielkości wszystkich liter z pliku
    wejściowego na jedną wielkość. "to" i "To" przy zliczaniu są tym samym
    słowem.

      $ tr '[A-Z]' '[a-z]' < whats.gnu | ...

    [tłum.: zauważ, że dla języka polskiego, podobnie jak w następnym
    kroku, należy uwzględnić dodatkowo nasze znaki diakrytyczne. Można
    dołączyć je do podanego zakresu lub, lepiej, posłużyć się klasą znaków
    i ustawieniami narodowymi - zobacz tr(1).]
    Następnym krokiem jest pozbycie się znaków przestankowych. Słowa
    cytowane i niecytowane powinny być traktowane identycznie; najłatwiej
    będzie po prostu wyrzucić zawadzającą interpunkcję.

      $ tr '[A-Z]' '[a-z]' < whats.gnu | tr -cd '[A-Za-z0-9_ 12]' | ...

    Drugie polecenie 'tr' działa na dopełnieniu podanych znaków, którymi są
    litery, cyfry, podkreślenie i odstęp. ' 12' oznacza znak nowej linii,
    należy go pozostawić. Dla dobrego pomiaru w działającym skrypcie
    powinien być też zawarty znak tabulacji (ASCII tab).

    Na  tym etapie, mamy dane składające się ze słów rozdzielonych
    odstępami. Słowa zawierają wyłącznie znaki alfanumeryczne i znak
    podkreślenia.  Następnym krokiem jest rozbicie danych na części tak,
    byśmy mieli po jednym słowie w wierszu. Jak wkrótce zobaczymy, znacznie
    ułatwia to zliczanie.

      $ tr '[A-Z]' '[a-z]' < whats.gnu | tr -cd '[A-Za-z0-9_ 12]' |
      > tr -s '[ ]' ' 12' | ...

    To polecenie zamienia odstępy w znaki nowej linii. Opcja '-s' ściska
    wielokrotne znaki nowej linii wyniku w pojedynczy. Pomaga nam to
    uniknąć pustych wierszy. (Znak '>' jest tu wtórnym znakiem zachęty
    powłoki. Powłoka wypisuje go, gdy zauważy, że  nie  zakończyłeś
    wpisywania całego polecenia.)

    Teraz mamy dane składające się z jednego słowa w każdym wierszu, bez
    znaków interpunkcyjnych, wszystkie pisane jedną wielkością.  Jesteśmy
    gotowi do zliczania każdego z nich:

      $ tr '[A-Z]' '[a-z]' < whats.gnu | tr -cd '[A-Za-z0-9_ 12]' |
      > tr -s '[ ]' ' 12' | sort | uniq -c | ...

    Na tym etapie, dane mogą wyglądać jakoś tak:

       60 a
        2 able
        6 about
        1 above
        2 accomplish
        1 acquire
        1 actually
        2 additional

    Wynik jest posortowany według słów, nie według liczby wystąpień!
    Chcielibyśmy natomiast mieć jako pierwsze najczęściej używane słowa.
    Na szczęście, łatwo to osiągnąć przy pomocy dwu dodatkowych opcji
    'sort':

    -n   wykonuje sortowanie liczbowe, a nie tekstowe

    -r   odwraca kolejność sortowania

    Ostateczny potok wygląda tak:

      $ tr '[A-Z]' '[a-z]' < whats.gnu | tr -cd '[A-Za-z0-9_ 12]' |
      > tr -s '[ ]' ' 12' | sort | uniq -c | sort -nr
       156 the
       60 a
       58 to
       51 of
       51 and
       ...

    No, no! Sporo do opowiadania. Nadal jednak obowiązują te same zasady.
    Przy pomocy sześciu poleceń, w dwu wierszach (faktycznie jednej długiej
    linii podzielonej dla wygody), stworzyliśmy program, który robi coś
    ciekawego i pożytecznego, w dużo krótszym czasie niż moglibyśmy napisać
    program w C robiący to samo.

    Niewielkie zmiany w powyższym potoku mogą nam dać prosty korektor
    pisowni!  Do stwierdzenia, czy napisałeś poprawnie jakieś słowo
    wystarczy, że poszukasz go w słowniku. Jeśli w nim nie występuje, to
    możliwe, że twoja pisownia jest nieprawidłowa. Tak więc, potrzebujemy
    słownika. Jeżeli  masz  dystrybucję  Slackware  Linux,  to  plik
    '/usr/lib/ispell/ispell.words' jest posortowanym, zawierającym 38.400
    słów, słownikiem.

    Zatem, jak porównać nasz plik ze słownikiem? Jak poprzednio, utworzymy
    posortowaną listę słów, po jednym w wierszu:

      $ tr '[A-Z]' '[a-z]' < whats.gnu | tr -cd '[A-Za-z0-9_ 12]' |
      > tr -s '[ ]' ' 12' | sort -u | ...

    Teraz potrzebujemy tylko listy słów, których NIE MA w słowniku. Tu
    właśnie pojawia się polecenie 'comm'.

      $ tr '[A-Z]' '[a-z]' < whats.gnu | tr -cd '[A-Za-z0-9_ 12]' |
      > tr -s '[ ]' ' 12' | sort -u |
      > comm -23 - /usr/lib/ispell/ispell.words

    Opcje '-2' i '-3' likwidują wiersze występujące tylko słowniku (drugi
    plik), i występujące w obu plikach. Wiersze obecne tylko w pierwszym
    pliku (standardowe wejście, nasz strumień słów), są słowami, których
    nie ma w słowniku. Są to prawdopodobne błędy pisowni. Taki potok był
    pierwszym etapem budowy korektora pisowni w Uniksie.

    Istnieje jeszcze kilka innych narzędzi wymagających krótkiej wzmianki.

    grep  szuka w plikach tekstu pasującego do wyrażenia regularnego

    egrep jak 'grep', ale z bardziej rozbudowanymi wyrażeniami regularnymi

    wc   zlicza wiersze, słowa, znaki

    tee  kopiuje dane do plików i na standardowe wyjście; działa jak T-
       kształtka w rurociągu danych

    sed  edytor strumieniowy, zaawansowane narzędzie

    awk  język manipulacji danymi, kolejne zaawansowane narzędzie

    Filozofia narzędzi programowych daje też następującą radę: "Niech ktoś
    inny zrobi trudną część pracy".  To znaczy, weź coś, co zaspokoi
    większość twoich potrzeb, a następnie przekształcaj dalej, aż uzyskasz
    pożądaną postać.

    Podsumowując:

    1.   Każdy program powinien robić jedną rzecz, ale dobrze. Nie
       więcej, nie mniej.

    2.   Łączenie programów w odpowiedni sposób prowadzi do rezultatu,
       gdzie całość jest większa od sumy części. Prowadzi też do
       nowatorskich zastosowań programów, których ich autorzy nawet
       sobie nie wyobrażali.

    3.   Programy nigdy nie powinny  wypisywać  dodatkowych  danych
       nagłówkowych czy kończących, gdyż mogłyby one zostać przesłane
       potokiem. (Cecha, o której wcześniej nie wspominaliśmy).

    4.   Niech ktoś inny wykona trudną część roboty.

    5.   Znaj swoje narzędzia! Każdego programu używaj we właściwy
       sposób. Jeżeli nie masz odpowiedniego narzędzia - zrób je.

    W chwili powstania tego artykułu, wszystkie omawiane programy były
    dostępne  przez  anonimowe  ftp  z   prep.ai.mit.edu   jako
    /pub/gnu/textutils-1.9.tar.gz.  Wersja  1.9 była wówczas bieżącą.
    Sprawdź w najbliższym archiwum GNU jaka wersja jest aktualnie bieżąca.
    Główną siedzibą archiwum jest obecnie ftp.gnu.org.

    Nic z tego, co przedstawiłem w tym artykule nie jest nowe. Filozofia
    Narzędzi Programowych została po raz pierwszy wprowadzona w książce
    'Software Tools', Briana Kernighana i P.J. Plaugera (Addison-Wesley,
    ISBN 0-201-03669-X). Książka ta pokazywała jak pisać i wykorzystywać
    narzędzia  programowe.  Została  napisana w 1976, korzystając z
    preprocesora FORTRAN-u o nazwie 'ratfor' (RATional FORtran). Wówczas C
    nie był tak wszechobecny jak dziś. FORTRAN był. Ostatni rozdział
    przedstawiał 'ratfor' dla procesora FORTRAN-u, napisany w 'ratforze'.
    'ratfor' wygląda bardzo podobnie do C -- jeśli znasz C, nie będziesz
    mieć żadnych kłopotów ze zrozumieniem kodu.

    W 1981 książka ta została zaktualizowana i udostępniona jako 'Software
    Tools in Pascal' (Addison-Wesley, ISBN 0-201-10342-7). Obie książki są
    nadal drukowane i są rzeczywiście warte przeczytania jeśli jesteś
    programistą.  Z pewnością bardzo zmieniły mój punkt widzenia na
    programowanie.

    Początkowo programy z obu książek były dostępne (na 9-calowej taśmie) z
    Addison-Wesley. Niestety, już tak nie jest, mimo że możesz znaleźć
    kopie rozproszone w Internecie. Przez wiele lat działała Software Tools
    Users  Group  - Grupa Użytkowników Narzędzi Programowych, której
    członkowie przenieśli pierwotne programy 'ratforu' na niemal każdy
    system komputerowy z kompilatorem FORTRAN-u. Popularność grupy zanikła
    w połowie lat 80-tych, gdy Unix zaczął rozpowszechniać się poza
    uniwersytetami.

    Przy obecnym rozmnożeniu kodu GNU i innych klonów programów uniksowych,
    programom tym poświęca się teraz niewiele uwagi. Współczesne wersje C
    są o wiele wydajniejsze i robią więcej niż te programy. Niemniej
    jednak, książki te  są  niezrównane  jako  opis  dobrego  stylu
    programowania, głosząc wciąż cenną filozofię. Gorąco je polecam.

    Podziękowania: chciałbym wyrazić swą wdzięczność Brianowi Kernighanowi
    z Bell Labs, pierwszemu Kowalowi Narzędzi Programowych, za przejrzenie
    tego artykułu.

ZOBACZ TAKŻE

    cat(1)   łączenie i wypisywanie plików

    comm(1)   porównywanie dwu posortowanych plików liniami

    csplit(1)  podział pliku na części zależne od kontekstu

    csum(1)   wypisywanie sumy CRC liczby bloków

    cut(1)   wypisywanie wybranych części linii

    expand(1)  zamiana tabulacji na spacje

    fmt(1)   reformatowanie akapitów tekstu

    fold(1)   zawijanie linii wejściowych do zadanej szerokości

    head(1)   wypisywanie początku plików

    join(1)   łączenie linii według wspólnego pola

    md5sum(1)  wypisywanie lub sprawdzanie skrótu danych

    nl(1)    numerowanie linii i wypisywanie plików

    od(1)    wypisywanie plików w formacie ósemkowym i innych

    paste(1)  zlepianie linii plików

    pr(1)    stronicowanie i kolumnowanie plików do wydruku

    ptx(1)   tworzenie indeksu permutacyjnego zawartości pliku

    sort(1)   sortowanie plików tekstowych

    split(1)  podział pliku na części stałej wielkości

    sum(1)   wypisywanie sumy kontrolnej i liczby bloków

    tac(1)   łączenie i wypisywanie odwróconych plików

    tail(1)   wypisywanie końcówki plików

    tr(1)    zamiana, ściskanie, usuwanie znaków

    tsort(1)  sortowanie topologiczne

    unexpand(1) zamiana spacji na tabulacje

    uniq(1)   pozostawianie unikalnych linii w pliku

    wc(1)    wypisywanie liczby bajtów, słów i linii