Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    updatedb - aktualizuj bazę danych z nazwami plików

SKŁADNIA

    updatedb [opcje]

OPIS

    Ta strona podręcznika opisuje polecenie updatedb w wersji GNU, służące
    do aktualizacji baz danych z nazwami plików używanych przez GNU locate.

    Bazy  danych  nazw plików zawierają listy plików istniejących w
    szczególnych drzewach katalogów w momencie ostatniej aktualizacji baz.
    Nazwa pliku bazy domyślnej określana jest w trakcie konfiguracji i
    instalacji locate i updatedb. Częstość, z jaką aktualizowane są bazy,
    oraz katalogi, dla których zawierają zapisy, zależą od tego, jak często
    i z jakimi argumentami uruchamiane jest updatedb.

    W środowiskach sieciowych często sensowne jest tworzenie bazy na
    korzeniu każdego z systemów plików, zawierającej wpisy dla tego
    systemu. Następnie dla każdego systemu plików updatedb uruchamiane jest
    na tym serwerze, dla którego jest on położony dysku lokalnym. Zapobiega
    to zaśmiecaniu sieci. Użytkownicy mogą wybrać bazy, które przeszukuje
    locate, posługując się zmienną środowiskową lub opcją wiersza poleceń;
    zobacz locate(1L). Bazy danych nie mogą być łączone (sklejane).

    Format bazy danych z nazwami plików zmienił się począwszy od wersji 4.0
    GNU find i locate, tak by umożliwić maszynom o różnym porządku bajtów
    współdzielenie baz. Nowa wersja locate potrafi odczytywać zarówno
    stare jak i nowe formaty baz danych. Jednak stare wersje locate i find
    dają niepoprawne wyniki przy użyciu bazy danych o nowym formacie.

OPCJE

    --localpaths='cieka1 cieka2...'
       Niesieciowe katalogi, jakie mają być umieszczone w bazie danych.
       Domyślnie /.

    --netpaths='cieka1 cieka2...'
       Katalogi  sieciowe (NFS, AFS, RFS, etc.), jakie mają być
       umieszczone w bazie danych. Domyślnie żadne.

    --prunepaths='cieka1 cieka2...'
       Katalogi, jakie nie powinny zostać umieszczone w bazie, a
       skądinąd byłyby. Domyślnie /tmp /usr/tmp /var/tmp /afs.

    --output=plikbazy
       Nazwa tworzonego pliku bazy. Domyślnie /var/lib/locatedb.

    --localuser=uytkownik
       Użytkownik,  w imieniu którego będą przeszukiwane katalogi
       niesieciowe,  przy  wykorzystaniu  su(1).  Domyślne  jest
       przeszukiwanie katalogów niesieciowych jako bieżący użytkownik.
       Możesz także ustawić tego użytkownika wykorzystując zmienną
       środowiskową LOCALUSER.

    --netuser=uytkownik
       Użytkownik,  w imieniu którego będą przeszukiwane katalogi
       sieciowe, przy wykorzystaniu su(1). Domyślnie nobody.  Możesz
       także  ustawić  tego  użytkownika  wykorzystując  zmienną
       środowiskową NETUSER.

    --old-format
       Tworzy bazę danych w starym formacie zamiast w nowym.

    --help Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach,
       kończy pracę.

    --version
       Wyświetla numer wersji programu i kończy pracę.

ZOBACZ TAKŻE

    find(1L), locate(1L), locatedb(5L), xargs(1L).
    Znajdowanie plików (dokumentacji Info on-line lub drukowanej)

                                  UPDATEDB(1)