Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    uptime - Powiedz jak długo system jest włączony.

SKŁADNIA

    uptime
    uptime [-V]

OPIS

    uptime wyświetla w jednej linijce następujące dane. Bieżący czas, jak
    długo system jest włączony, jak wielu użytkowników jest obecnie
    zalogowanych, load average (obciążenie) z ostatnich 1, 5 i 15 minut.

    Są  to  te same dane, które można uzyskać w nagłówkowej linii
    wyświetlanej przez w(1).

PLIKI

    /var/run/utmp dane o tym, kto obecnie jest zalogowany
    /proc   informacje o procesach

AUTORZY

    uptime   został   napisany   przez   Larry'ego   Greenfielda
    (greenfie@gauss.rutgers.edu)   i   Michaela   K.   Johnsona
    (johnsonm@sunsite.unc.edu).

ZOBACZ TAKŻE

    ps(1), top(1), utmp(5), w(1)