Provided by: vim-runtime_7.2.245-2ubuntu2_all bug

NAZWA

    vimtutor - nauczyciel Vima

SYNOPSIS

    vimtutor [język]

OPIS

    Vimtutor uruchamia nauczycie Vima.  Najpierw kopiuje właściwy plik,
    dzięki temu można go zmieniać bez obaw utraty treści.

    Vimtutor przyda się ludziom, którzy chcą się nauczyć pierwszych poleceń
    Vima

    Opcjonalny argument [język] jest dwu literowym kodem języka, tak jak
    "it" lub "es". Jeśli brak argumentu [język] zostanie użyty język
    bieżącej lokalizacji.  Jeśli nauczyciel w tym języku jest dostępny,
    zostanie użyty - w innym wypadku zostanie  wykorzystana  wersja
    angielska.

    Vim jest uruchamiany zawsze w trybie kompatybilności z Vi

PLIKI

    /usr/share/vim/vim72/tutor/tutor[.languague]
           Tekstowe pliki Vimtutora.

    /usr/share/vim/vim72/tutor/tutor.vim
           Skrypt Vima używany do kopiowania pliku Vimtutora.

AUTOR

    Vimtutor został początkowo napisany dla Vim przez Michaela C. Pierce'a
    i Roberta K. Ware'a z Colorado School of Mines zainspirowani przez
    Charlesa  Smitha  z  Colorado  State  University.   E-mail:
    bware@mines.colorado.edu
    Zmodyfikowany na potrzeby Vima przez Brama Moolenaara.  Nazwiska
    tłumaczy w plikach.

ZOBACZ TAKŻE

    vim(1)

                 2001 Kwi 2            VIMTUTOR(1)