Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    whereis - znajdź pliki binarne, źródłowe i strony man dla danego
    polecenia

SKŁADNIA

    whereis [-bmsu] [-BMS katalog... -f] nazwapliku...

OPIS

    whereis lokalizuje źródła/binaria i dokumentację man dla zadanych
    plików.  Z podanych nazw wstępnie usuwana jest początkowa składowa
    określająca ścieżkę oraz ewentualne (pojedyncze) kończące rozszerzenie
    postaci .ext, na przykład, .c. Przedrostki s. wynikające z użycia
    kontroli kodu źródłowe są również obsługiwane.  Następnie whereis
    usiłuje zlokalizować położenie żądanego programu posługując się listą
    standardowych miejsc Linuksowych.

OPCJE

    -b   Szukaj tylko binariów.

    -m   Szukaj tylko sekcji dokumentacji man.

    -s   Szukaj tylko źródeł.

    -u   Szukaj pozycji odbiegających od normy. Plik odbiega od normy,
       jeśli nie posiada choć jednej pozycji każdego zadanego typu.
       Zatem `whereis -m -u *' pyta o pliki w bieżącym katalogu,
       które nie posiadają dokumentacji.

    -B   Zmień lub w inaczej ogranicz miejsca, gdzie whereis szuka
       binariów.

    -M   Zmień lub w inaczej ogranicz miejsca, gdzie whereis szuka sekcji
       stron man.

    -S   Zmień lub w inaczej ogranicz miejsca, gdzie whereis szuka
       źródeł.

    -f   Kończy ostatnią listę katalogów i sygnalizuje początek nazw
       plików.  Musi być użyte, jeśli zastosowano jedną z opcji -B, -M
       lub -S.

PRZYKŁAD

    Znajdź wszystkie pliki w /usr/bin, które nie posiadają dokumentacji w
    /usr/man/man1 ze źródłem w /usr/src:

       example% cd /usr/bin
       example% whereis -u -M /usr/man/man1 -S /usr/src -f *

PLIKI

    /{bin,sbin,etc}

    /usr/{lib,bin,old,new,local,games,include,etc,src,man,sbin,
              X386,TeX,g++-include}

    /usr/local/{X386,TeX,X11,include,lib,man,etc,bin,games,emacs}

ZOBACZ TAKŻE

    chdir(2V)

BŁĘDY

    Ponieważ whereis, w celu szybszego wykonywania się, wykorzystuje
    chdir(2V), ścieżki podane opcjami -M, -S lub -B muszą być pełnymi
    ścieżkami, to jest, muszą zaczynać się od `/'.

    whereis posiada wbudowaną (hard-coded) ścieżkę przeszukiwania, więc
    może nie zawsze znajdować to, czego szukasz.

                 8 maja 1994            WHEREIS(1)