Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    who - pokaż, kto jest zalogowany

SKŁADNIA

    who [-imqsuwHT] [--count] [--idle] [--heading]
      [--message] [--mesg] [--writable] [--help]
      [--version] [am i] [plik]

OPIS

    Ta strona podręcznika opisuje polecenie who w wersji GNU.

    Bez argumentów, who wypisuje następujące informacje o wszystkich
    zalogowanych użytkownikach:

       nazwa zgłoszeniowa
       linia terminala
       czas logowania
       zdalny host, lub X display

    Jeśli podano jeden nieopcyjny argument, who używa go zamiast /etc/utmp,
    jako nazwy pliku, zawierającego zapis zalogowanych użytkowników. Często
    używany jest tu /etc/wtmp, aby dowiedzieć się, kto był zalogowany
    uprzednio.

    Jeśli podano dwa argumenty, które nie są opcjami, who wypisuje tylko
    pozycję dla użytkownika, który go uruchomił (określaną na podstawie
    standardowego wejścia), poprzedzony nazwą hosta. Tradycyjnie podawane
    dwa argumenty to `am i', czyli `who am i'.

OPCJE

    -m   To samo, co `who am i'.

    -q, --count
       Wypisuje tylko nazwy zgłoszeniowe oraz liczbę zalogowanych
       użytkowników. Przesłania pozostałe opcje.

    -s   Ignorowane; dla kompatybilności z innymi wersjami who.

    -i, -u, --idle
       Zaraz za nazwą zgłoszeniową wypisuje liczbę godzin i minut,
       podczas których użytkownik nic nie robił (idle).  `.' oznacza,
       że użytkownik był aktywny w ostatniej minucie. `old' oznacza,
       że był nieaktywny przez ponad 24 godziny.

    -l, --lookup
       Przeglądając DNS usiłuje doprowadzić do postaci kanonicznej
       nazwy hostów znalezione w utmp. Nie jest to zachowanie domyślne,
       gdyż może powodować znaczące opóźnienia  na  systemach  z
       automatycznym dostępem telefonicznym do internetu.

    -H, --heading
       Wypisuje wiersz z nagłówkami kolumn.

    -w , -T , --mesg , --message , --writable
       Dodatkowo  wypisuje  po  każdej nazwie zgłoszeniowej znak,
       określający status komunikatów użytkownika:

       +   zezwala na pisanie komunikatów write

       -   nie zezwala na pisanie komunikatów

       ?   nie udało się znaleźć urządzenia terminala

    --help Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach,
       kończy pracę.

    --version
       Wyświetla numer wersji programu i kończy pracę.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Błędy proszę zgłaszać, w jęz.ang., do <bug-sh-utils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE

    whoami(1), users(1), id(1), write(1), sh-utils(1).

OD TŁUMACZA

    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzędzi
    powłokowych GNU wersji 2.0.