Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    ypcat - wypisuje zawartości mapy NIS

SKŁADNIA

    ypcat [ -kt ] [ -d domena ] nazwamapy
    ypcat -x

OPIS

    ypcat drukuje zawartości mapy NIS określonych przez nazwmapy, które
    mogą być nazwą mapy lub pseudonimem mapy.

OPCJE

    -d domena
       Określa nazwę domeny inną niż wartość domyślna, zwróconą przez
       domainname(1).

    -k   Wyświetla mapę kluczy. Ta opcja jest przydatna z mapami w
       których wartości są puste albo klucz nie jest częścią wartości.

    -t   Ta opcja hamuje tłumaczenie pseudonimu mapy.

    -x   Wyświetla tabelę tłumaczeń pseudonimów map.

PLIKI

    /var/yp/nicknames
       tabela tłumaczeń pseudonimów map.

ZOBACZ TAKŻE

    domainname(8),  nicknames(5),  ypbind(8),  ypmatch(1),  yppoll(8),
    ypserv(8), yset(8), ypwhich(1)

AUTOR

    ypcat jest częścią pakietu yp-tools, który został napisany przez
    Thorstena Kukuka <kukuk@vt.uni-paderborn.de>.