Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    zcmp, zdiff - porównaj skompresowane pliki

SKŁADNIA

    zcmp [ opcje_dla_cmp ] plik1 [ plik2 ]
    zdiff [ opcje_dla_diff ] plik1 [ plik2 ]

OPIS

    Zcmp oraz zdiff używane są do wywoływania programów cmp i diff dla
    skompresowanych plików. Wszystkie opcje są przekazywane bezpośrednio do
    programu cmp lub diff. Jeżeli podana zostanie tylko jedna nazwa pliku,
    wówczas porównywane są pliki plik1 oraz zdekompresowany plik1.gz.
    Jeżeli podane zostaną dwie nazwy plików, pliki są dekompresowane jeżeli
    jest to konieczne, a następnie przekazywane do programu cmp lub diff.
    Zachowywany jest kod wyjścia cmp lub diff.

ZOBACZ TAKŻE

    cmp(1), diff(1), zmore(1), zgrep(1), znew(1), zforce(1), gzip(1),
    gzexe(1)

BŁĘDY

    Komunikaty programów cmp lub diff odnoszą się do plików tymczasowych,
    zamiast do podanych w linii poleceń.

                                   ZDIFF(1)