Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    znew - dokonaj konwersji pliku .Z do pliku .gz

SKŁADNIA

    znew [ -ftv9PK] [ name.Z ... ]

OPIS

    Znew dokonuje konwersji wszystkich plików w formacie .Z (utworzonych
    programem compress) do formatu .gz (utworzonych programem gzip). Jeżeli
    chcesz wymusić ponowną kompresję pliku będącego już w formacie programu
    gzip, zmień rozszerzenie nazwy tego pliku na .Z, a następnie użyj
    programu znew.

OPCJE

    -f   Wymusza konwersję z formatu .Z do formatu .gz nawet, jeżeli plik
       .gz już istnieje

    -t   Testuje nowy plik przed usunięciem oryginału.

    -v   Pełna informacja. Wyświetla nazwę i procent, o jaki został
       zredukowany rozmiar każdego pliku.

    -9   Używa najwolniejszej (lecz najbardziej wydajnej) kompresji.

    -P   Używa  przetwarzania  potokowego,  by  zredukować  zużycie
       przestrzeni dysku.

    -K   Nie usuwa pliku .Z, jeżeli jest mniejszy od nowoutworzonego
       pliku .gz

ZOBACZ TAKŻE

    gzip(1), zmore(1), zdiff(1), zgrep(1), zforce(1), gzexe(1), compress(1)

BŁĘDY

    Znew nie zachowuje pola daty/czasu pliku przy użyciu opcji -P, jeżeli
    polecenie cpmod(1) jest niedostępne, zaś touch(1) nie obsługuje opcji
    -r

                                    ZNEW(1)