Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    console - terminal na konsoli i konsole wirtualne

OPIS

    System Linux obsługuje do 63 konsoli wirtualnych (urządzenia znakowe z
    numerem głównym 4 i numerem pobocznym od 1 do 63), zazwyczaj zwanych
    /dev/ttyn, gdzie 1 <= n <= 63. Bieżąca konsola dostępna jest jako
    /dev/console lub /dev/tty0, urządzenie znakowe z numerem głównym 4 i
    numerem pobocznym 0. Pliki urządzeń /dev/* tworzy się najczęściej przy
    użyciu skryptu MAKEDEV lub polecenia mknod(1), zazwyczaj z prawami
    dostępu 0622 i właścicielami root.tty.

    W  jądrach  przed wersją 1.1.54 liczba wirtualnych konsoli była
    wkompilowana do jądra (w tty.h: #define NR_CONSOLES 8) i mogła być
    zmieniona przez edycję i ponowną kompilację. Od wersji 1.1.54 wzwyż,
    konsole wirtualne tworzone są na bieżąco, kiedy tylko są potrzebne.

    Najczęstsze sposoby uruchamiania procesów na konsoli to: (a) polecenie
    programowi init(8) (w pliku inittab(5)) uruchomienia programu getty(8)
    na konsoli; (b) użycie openvt(1) do uruchomienia procesu na konsoli;
    (c) uruchomienie X - znajdzie on pierwszą nie używaną konsolę i zacznie
    na  niej  wyświetlać.  (Istnieje  również  zamierzchłe  polecenie
    doshell(8)).

    Powszechne sposoby zmiany konsoli to: (a) użycie kombinacji klawiszy
    Alt+Fn lub Ctrl+Alt+Fn do przełączenia na konsolę n; AltGr+Fn może
    przełączyć na konsolę n+12 [Alt i AltGr odnoszą się tutaj odpowiednio
    do lewego i prawego klawisza Alt]; (b) użycie kombinacji Alt+Prawa-
    Strzałka lub Alt+Lewa-Strzałka do przechodzenia cyklicznego przez
    wszystkie aktywne w danym momencie konsole; (c) użycie programu
    chvt(1).  (Mapowanie klawiszy można dostosować do własnych potrzeb,
    zobacz loadkeys(1); wspomniane wyżej przypisania klawiszy odnoszą się
    do ustawień domyślnych).

    Polecenie deallocvt(1) (niegdyś disalloc) zwolni pamięć przydzieloną
    dla buforów ekranu konsoli, z którymi nie są już skojarzone żadne
    procesy.

WŁAŚCIWOŚCI

    Konsole przechowują wiele parametrów. Mam nadzieję, że uda mi się je
    kiedyś udokumentować. Najważniejszym faktem jest to, że  konsole
    symulują  zachowanie terminali vt100. W szczególności, ustawienia
    konsoli można przywołać do stanu początkowego poprzez wpisanie dwóch
    znaków ESC c. Wszystkie sekwencje specjalne można znaleźć w stronie
    podręcznika man dla console_codes(4).

PLIKI

    /dev/console
    /dev/tty*

ZOBACZ TAKŻE

    chvt(1),  deallocvt(1),   loadkeys(1),   mknod(1),   openvt(1),
    console_codes(4),  console_ioctl(4),  tty(4), ttys(4), charsets(7),
    getty(8), init(8), mapscrn(8), resizecons(8), setfont(8)