Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    hd - urządzenia twardych dysków MFM/IDE

OPIS

    Hd* to urządzenia blokowe umożliwiające dostęp do twardych dysków
    MFM/IDE w trybie surowym. Dysk master na pierwszym kontrolerze IDE
    (numer główny urządzenia - 3) to hda; dysk slave to hdb. Dysk master
    drugiego kontrolera (numer główny urządzenia - 22) to hdc, a slave hdd.

    Ogólne nazwy urządzeń blokowych IDE mają postać hdX, lub hdXP, gdzie X
    jest literą oznaczającą fizyczny dysk, natomiast P jest  liczbą
    określającą partycję na tym fizycznym dysku. Pierwsza postać, hdX,
    używana jest do udostępniania całego dysku. Numery partycji  są
    przypisywane  w  kolejności odnajdywania i tylko niepuste i nie
    rozszerzone partycje otrzymują numer. Jednakże, numery partycji 1-4 są
    przydzielane czterem partycjom opisanym w MBR (partycje 'podstawowe'),
    nawet gdy są one nieużywane lub rozszerzone. Tym samym, pierwszą
    partycją  logiczną  będzie  hdX5.  Obsługiwane  jest  zarówno
    partycjonowanie w trybie DOS, jak i BSD (etykieta dysku). Na dysku IDE
    można mieć co najwyżej 63 partycje.

    Dla przykładu, /dev/hda odnosi się do całości pierwszego dysku IDE w
    systemie; /dev/hdb3 odnosi się do trzeciej partycji 'podstawowej' DOS
    na drugim dysku.

    Najczęściej tworzy się je poleceniami:

       mknod -m 660 /dev/hda b 3 0
       mknod -m 660 /dev/hda1 b 3 1
       mknod -m 660 /dev/hda2 b 3 2
       ...
       mknod -m 660 /dev/hda8 b 3 8
       mknod -m 660 /dev/hdb b 3 64
       mknod -m 660 /dev/hdb1 b 3 65
       mknod -m 660 /dev/hdb2 b 3 66
       ...
       mknod -m 660 /dev/hdb8 b 3 72
       chown root:disk /dev/hd*

PLIKI

    /dev/hd*

ZOBACZ TAKŻE

    mknod(1), chown(1), mount(8), sd(4)