Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    mouse - interfejs myszy szeregowej

KONFIGURACJA

    Myszy szeregowe podłączane są do linii szeregowej RS232/V24, której
    opis można znaleźć w ttys(4).

OPIS

  Wstęp
    Połączenia zwykłej wtyczki 9-pinowej stosowanej w myszach to:

             pin  nazwa  zastosowanie
              2  RX   Dane
              3  TX   -12 V, Imax = 10 mA
              4  DTR  +12 V, Imax = 10 mA
              7  RTS  +12 V, Imax = 10 mA
              5  GND  Masa

    Taka jest specyfikacja, ale w praktyce dla większości myszy wystarcza 9
    V.

    Sterownik może rozpoznawać mysz poprzez ustawienie niskiego poziomu
    linii RTS, a naztępnie przywrócenie jej poziomu wysokiego. Po około 14
    ms  mysz  odeśle  0x4D ('M') linią danych. Po kolejnych 63 ms
    3-przyciskowa mysz zgodna z Microsoft prześle 0x33 ('3').

    Względne przemieszczenie myszy wysyłane jest jako dx (wartość dodatnia
    oznacza w prawo) i dy (wartość dodatnia oznacza w dół). Myszy mogą
    pracować z różnymi prędkościami. Wybór prędkości odbywa się poprzez
    cykliczne przejście przez prędkości 9600, 4800, 2400 i 1200 bitów/s, za
    każdym razem zapisując dwa znaki z poniższej tabeli i czekając 0,1
    sekundy. Następująca tabela pokazuje dostępne prędkości i sekwencje
    znaków, służące do ich wyboru:

                 bitów/s  sekwencja
                 9600   *q
                 4800   *p
                 2400   *o
                 1200   *n

    Pierwszy bajt pakietu danych może być używany do celów synchronizacji.

  Protokół Microsoft
    Protokół  Microsoft  używa 1 bitu startu, 7 bitów danych, bez
    parzystości i z jednym bitem stopu przy prędkości 1200 bitów/sekundę.
    Dane są przesyłane do RxD w 3-bajtowych pakietach. Przesunięcia dx i dy
    są przesyłane jako uzupełnienie do dwóch, lb (rb) są ustawiane gdy
    wciśnięty jest lewy (prawy) przycisk myszy:

          bajt  d6  d5  d4  d3  d2  d1  d0
            1  1  lb  rb  dy7  dy6  dx7  dx6
            2  0  dx5  dx4  dx3  dx2  dx1  dx0
            3  0  dy5  dy4  dy3  dy2  dy1  dy0

  3-przyciskowy protokół Microsoft
    Oryginalne myszy Microsoft posiadają jedynie dwa przyciski. Istnieją
    jednak myszy trójprzyciskowe, które również korzystają z protokołu
    Microsoft.  Wciśnięcie trzeciego przycisku zgłaszane jest poprzez
    wysłanie pakietu z zerowym przesunięciem i bez wciśniętych przycisków.
    (Zatem, w odróżnieniu od pozostałych dwu przycisków, stan przycisku
    środkowego nie jest zgłaszany w każdym pakiecie.)

  Protokół Logitech
    Szeregowa 3-przyciskowa mysz Logitech korzysta z innego rozszerzenia
    protokołu Microsoft: gdy środkowy przycisk jest zwalniany, wysyłany
    jest 3-bajtowy pakiet opisany powyżej. Gdy środkowy przycisk jest
    naciskany, wysyłany jest 4-bajtowy pakiet, w którym czwarty bajt ma
    wartość 0x20 (lub ma ustawiony przynajmniej bit 0x20). W szczególności,
    naciśnięcie środkowego przycisku jest sygnalizowane jako 0,0,0,0x20,
    gdy żadan inny przycisk nie jest wciśnięty.

  Protokół Mousesystems
    Protokół Mousesystems korzysta z 1 bitu startu, 8 bitów danych, bez
    parzystości i dwu bitów stopu przy prędkości 1200 bitów/s. Dane są
    wysyłane do RxD w 5-bajtowych pakietach. dx jest przesyłany jako suma
    dwóch  wartości uzupełnionych do dwóch, dy jest przesyłane jako
    zanegowana suma dwóch wartości uzupełnionych do dwóch. lb (mb, rb) są
    zerowane, gdy wciśnięty jest lewy (środkowy, prawy) przycisk myszy:

                                    bajt  d7  d6   d5   d4   d3   d2   d1   d0
                                      1  1   0   0   0   0   lb   mb   rb
                                      2  0  dxa6  dxa5  dxa4  dxa3  dxa2  dxa1  dxa0
                                      3  0  dya6  dya5  dya4  dya3  dya2  dya1  dya0
                                      4  0  dxb6  dxb5  dxb4  dxb3  dxb2  dxb1  dxb0
                                      5  0  dyb6  dyb5  dyb4  dyb3  dyb2  dyb1  dyb0
  Protokół Sun
    Protokół   Sun  jest  3-bajtową  wersją  opisanego  powyżej
    protokołuMousesystems: ostatnie dwa bajty nie są wysyłane.

  Protokół MM
    Protokół MM używa 1 bitu startu, 8 bitów danych, nieparzystości i
    jednego bitu stopu przy prędkości 1200 bitów/s. Dane są wysyłane do RxD
    w 3-bajtowych pakietach. dx i dy są wysyłane jako pojedyncze wartości
    ze znakiem, bit znaku oznacza wartość ujemną.  lb (mb, rb) są
    ustawiane, gdy wciśnięty jest lewy (środkowy, prawy) przycisk myszy:

         bajt  d7  d6  d5  d4  d3  d2  d1  d0
          1  1   0   0  dxs  dys  lb  mb  rb
          2  0  dx6  dx5  dx4  dx3  dx2  dx1  dx0
          3  0  dy6  dy5  dy4  dy3  dy2  dy1  dy0

PLIKI

    /dev/mouse Powszechnie używane dowiązanie symboliczne wskazujące na
    urządzenie myszy.

ZOBACZ TAKŻE

    ttys(4), gpm(8)