Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    tty - bieżący terminal sterujący

OPIS

    Plik /dev/tty jest plikiem specjalnym urządzenia znakowego o numerze
    głównym 5 i pobocznym 0, najczęściej z prawami dostępu 0666 i należący
    do użytkownika root i grupy tty. Jest synonimem terminala sterującego
    danego procesu, jeśli taki istnieje.

    Oprócz funkcji ioctl() obsługiwanych przez urządzenie, do którego
    odwonosi się tty, obsługiwana jest dodatkowo następująca funkcja
    ioctl():

    TIOCNOTTY
       Odłączenie bieżącego procesu od przypisanego mu  terminala
       sterującego i usunięcie go z bieżącej grupy procesów, bez
       dołączania go do nowej grupy procesów (tj. ID grupy procesów
       przypisywana jest wartość zero). Ta funkcja ioctl() działa
       jedynie na deskryptorach plików podłączonych do /dev/tty; jest
       używana przez procesy demonów, gdy są one uruchamiane przez
       użytkownika na terminalu. Proces próbuje otworzyć /dev/tty;
       jeśli operacja ta się powiedzie, proces odłącza się od terminala
       za pomocą TIOCNOTTY. Jeśli operacja ta się nie powiodła, wówczas
       oczywiście proces nie ma swojego terminala, więc nie potrzebuje
       się odłączać.

PLIKI

    /dev/tty

ZOBACZ TAKŻE

    mknod(1), chown(1), getty(1), termios(3), console(4), ttys(4)