Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    vcs, vcsa - pamięć konsoli wirtualnej

OPIS

    /dev/vcs0 jest urządzeniem znakowym o numerze głównym 7 i numerze
    pobocznym 0, najczęściej z prawami dostępu 0644 i  właścicielem
    root.tty. Odnosi się ono do pamięci obecnie widocznego terminala
    wirtualnej konsoli.

    /dev/vcs[1-63] to urządzenia znakowe terminali wirtualnych konsoli,
    mają numery główne 7 i numery poboczne od 1 do 63, najczęściej z
    prawami dostępu 0644 i będące własnością root.tty. /dev/vcsa[0-63] są
    tym samym, ale zawierają atrybuty oraz poprzedzone są czterema bajtami,
    zwracającymi rozmiary ekranu i pozycję kursora: wiersze, kolumny, x, y.
    (x = y = 0 w lewym górnym rogu ekranu).

    Zastępują one funkcje ioctl zrzucające zawartość ekranu z console(4),
    więc administrator systemu może kontrolować uprawnienia przy użyciu
    praw dostępu do plików.

    Urządzenia dla pierwszych ośmiu konsoli wirtualnych można stworzyć
    poleceniami:

      for x in 0 1 2 3 4 5 6 7 8; do
        mknod -m 644 /dev/vcs$x c 7 $x;
        mknod -m 644 /dev/vcsa$x c 7 $[$x+128];
      done
      chown root:tty /dev/vcs*

    Nie są wspierane żadne odwołania ioctl().

PRZYKŁAD

    Można zrobić "zrzut" z ekranu vt3, przełączając się na vt1 i pisząc cat
    /dev/vcs3 >foo. Trzeba zauważyć, że wynik nie zawiera znaków końca
    wiersza, więc może być konieczne jakieś przetwarzanie, np. fold -w 81
    /dev/vcs3 | lpr lub (straszne) setterm -dump 3 -file /proc/self/fd/1.

    Urządzenie /dev/vcsa0 jest wykorzystywane przy wsparciu dla alfabetu
    Braille'a.

    Poniższy program wyświetla aktualne atrybuty znaków i ekranu w miejscu
    kursora na drugiej wirtualnej konsoli, a następnie zmienia tam kolor
    tła:

      #include <unistd.h>
      #include <stdlib.h>
      #include <stdio.h>
      #include <fcntl.h>

      int main() {
        int fd;
        char *device = "/dev/vcsa2";
        struct {unsigned char lines, cols, x, y;} scrn;
        char ch, attrib;

       fd = open(device, O_RDWR);
        if (fd < 0) {
          perror(device);
          exit(1);
        }
        (void) read(fd, &scrn, 4);
        (void) lseek(fd, 4 + 2*(scrn.y*scrn.cols + scrn.x), 0);
        (void) read(fd, &ch, 1);
        (void) read(fd, &attrib, 1);
        printf("ch='%c' attrib=0x%02x\n", ch, attrib);
        attrib ^= 0x10;
        (void) lseek(fd, -1, 1);
        (void) write(fd, &attrib, 1);
        return 0;
      }

PLIKI

    /dev/vcs[0-63]
    /dev/vcsa[0-63]

AUTOR

    Andries Brouwer <aeb@cwi.nl>

HISTORIA

    Wprowadzone wraz z wersją 1.1.92 jądra Linuksa.

ZOBACZ TAKŻE

    gpm(8), console(4), tty(4), ttyS(4)