Provided by: tdfsb_0.0.10-1_i386 bug

NAZWA

    tdsfb - Trójwymiarowa przeglądarka zasobów systemu plików.

SKŁADNIA

    tdfsb
    tdfsb [opcje]

OPIS

    Aby przejść do innego katalogu, wystarczy wejść do odpowiedniej kuli.
    Obiekty wybiera się przez skierowanie wskaźnika i wciśnięcie lewego
    przycisku myszy. Można również przytrzymać lewy przycisk myszy i
    wcisnąć dowolny klawisz -- spowoduje to wybranie pierwszego obiektu,
    który rozpoczyna się od danego znaku (wielkość liter ma znaczenie).
    Kiedy wybrano jakiś obiekt, można wcisnąć prawy przycisk myszy i
    spowodować "najazd" na ten obiekt. Jeśli wybrano plik mp3 lub mpeg1,
    wciśnięcie klawisza Enter spowoduje odegranie pliku.
    Pełny opis programu, w tym skróty klawiszowe, można znaleźć w pliku
    /usr/share/doc/tdfsb/README.gz.
    Niniejszy  podręcznik  napisano pecjalnie dla dystrybucji Debian,
    ponieważ oryginalny program nie posiada własnego podręcznika.

OPCJE

    -V

    lub

    --version

    Pokazuje wersję programu.

PATRZ TAKŻE

    sdl-config(1).

AUTOR

    Program został napisany przez Leandera Seige <leander@hgb-leipzig.de>.
    Podręcznik napisał Rafal Zawadzki <bluszcz@ats.com.pl> specjalnie dla
    systemu Debian GNU/Linux  (ale może być wykorzystywany w innych
    celach). Tłumaczenia na język polski dokonał  Adam Podstawczynski
    <adam@english.w3.pl>.

                16 September 2002           TDFSB(6)