Provided by: wesnoth-core_1.6.5-1_i386 bug

NAZWA

    wesnoth - Bitwa o Wesnoth, turowa strategia w klimatach fantasy

SKŁADNIA

    wesnoth [OPCJE] [SCIEZKA_DO_DANYCH]

OPIS

    Battle for Wesnoth jest turową strategią w klimatach fantasy.

    Pokonaj wszystkich wrogich przywódców z pomocą odpowiednio dobranej
    grupy żołnierzy, dbając również o zarządzanie zasobami złota oraz
    wioskami. Wszystkie jednostki posiadają charakterystyczne zalety i
    słabości. Aby wygrać, wykorzystuj zalety swoich jednostek, ustawiając
    je na najlepszych pozycjach i nie pozwól, by twój przeciwnik uczynił to
    samo. Zdobywając doświadczenie, jednostki uczą się nowych umiejętności
    i stają się coraz potężniejsze. Graj w Wesnoth we własnym języku i
    przetestuj swoje umiejętności w  rozgrywce  przeciwko  sprytnemu,
    komputerowemu przeciwnikowi lub przyłącz się do wielkiej sieciowej
    społeczności graczy Wesnoth. Twórz własne jednostki, scenariusze lub
    kampanie i udostępniaj je innym graczom.

OPCJE

    --bpp liczba
       ustawia liczbę bitów na piksel. Przykład: --bpp 32

    -c, --campaign
       powoduje przejście bezpośrednio do menu wyboru kampanii.

    --config-dir name
       ustawia katalog konfiguracyjny użytkownika na name w ramach
       katalogu $HOME lub (w  przypadku  systemów  Windows)  "My
       Documents\My Games".

    --config-path
       wyświetla ścieżkę katalogu konfiguracyjnego użytkownika i kończy
       działanie.

    -d, --debug
       aktywuje dodatkowe opcje trybu poleceń w grze (więcej informacji
       o   trybie   poleceń   można   znaleźć   na  stronie
       http://www.wesnoth.org/wiki/CommandMode).

    --dummy-locales
       używa specjalnych atrap ustawień regionalnych, by umożliwić
       przełączenie  na  dowolny język, nawet jeśli nie jest on
       zainstalowany w systemie.

    -e, --editor plik
       bezpośrednio uruchamia wbudowany edytor map. Jeśli  podano
       parametr plik, działanie opcji jest równoważne -e --load

    --fps wyświetla bieżącą liczbę klatek na sekundę w rogu ekranu.

    -f, --fullscreen
       uruchamia grę w trybie pełnoekranowym.

    --gunzip plikwejsciowy.gz
       dekompresuje plik zapisanej gry w formacie gzip i zapisuje go
       bez rozszerzenia .gz. Pierwotny plik (plikwejsciowy.gz) jest
       usuwany.

    --gzip plikwejsciowy
       kompresuje  plik  zapisanej  gry  do  archiwum  gzip
       (plikwejsciowy.gz) i usuwa pierwotny plik (plikwejsciowy).

    -h, --help
       wyświetla podsumowanie opcji wiersza poleceń na standardowym
       wyjściu i kończy działanie.

    -l, --load file
       ładuje plik zapisu gry plik z domyślnego katalogu zapisanych
       gier. Jeśli dodatkowo podano opcję -e lub --editor, zostanie
       uruchomiony edytor z załadowaną mapą z pliku plik. Jeśli
       wskazano katalog, po uruchomieniu edytora zostanie wyświetlone
       okno dialogowe ładowania mapy z zawartością tego katalogu.

    --log-poziom=domena1,domena2,...
       określa  poziom  istotności domen debugowania. all oznacza
       dopasowanie wszystkich domen debugowania. Dostępne poziomy:
       error (błędy),warning (ostrzeżenia), info (informacje), debug
       (debugowanie). Poziom domyślny to error (błędy).

    --logdomains
       dokonuje zrzutu wszystkich domen dzienników i kończy działanie.

    --max-fps
       liczba klatek na sekundę wyświetlanych przez grę. Wartość ta
       powinna zawierać się między 1 a 1000, przy czym domyślna wartość
       to 50.

    -m, --multiplayer
       uruchamia grę wieloosobową. Wraz z przełącznikiem --multiplayer
       można używać dodatkowych opcji, które  zostały  objaśnione
       poniżej.

    --no-delay
       uruchamia grę bez opóźnień na wykonanie testów wydajności
       grafiki. Ta opcja jest domyślnie włączana przez przełącznik
       --nogui.

    --nocache
       wyłącza buforowanie danych gry.

    --nomusic
       uruchamia grę bez muzyki.

    --nosound
       uruchamia grę bez dźwięków i muzyki.

    --path wyświetla nazwę katalogu z danymi gry i kończy działanie.

    -r XxY, --resolution XxY
       ustawia rozdzielczość ekranu gry. Przykład: -r 800x600

    --smallgui
       umożliwia  korzystanie z niskich rozdzielczości ekranu (do
       800x480) i zmienia rozmiary niektórych elementów interfejsu.

    -s, --server [host]
       nawiązuje połączenie z podanym hostem lub (jeśli host nie został
       podany)  z  pierwszym serwerem określonym w preferencjach.
       Przykład: --server server.wesnoth.org

    -t, --test
       uruchamia grę z małym scenariuszem testowym.

    --validcache
       przyjmuje, że zawartość pamięci podręcznej  jest  poprawna
       (niebezpieczne).

    -v, --version
       wyświetla numer wersji i kończy działanie.

    -w, --windowed
       uruchamia grę w oknie.

    --with-replay
       odtwarza powtórkę gry wczytanej za pomocą opcji --load.

Opcje dla flagi --multiplayer

    Opcje dostępne dla danej strony gry wieloosobowej są oznaczone przez
    numer. numer powinien zostać zastąpiony przez numer danej strony.
    Zazwyczaj jest to 1 lub 2, ale zależy to od maksymalnej liczby graczy w
    danym scenariuszu.

    --algorithmnumer=warto
       pozwala wybrać niestandardowy algorytm, z którego ma korzystać
       AI kontrolujące daną stronę. Dostępne wartości: idle_ai i
       sample_ai..

    --controllernumer=warto
       pozwala ustalić typ gracza kontrolującego daną stronę. Dostępne
       wartości: human i ai.

    --era=warto
       tej opcji należy użyć, aby zagrać w wybranej erze zamiast w erze
       domyślnej  (Default).  Ery  wybierane  są  na  podstawie
       identyfikatora i są opisane w pliku data/multiplayer/eras.cfg.

    --exit-at-end
       kończy  działanie programu po zakończeniu scenariusza, bez
       wyświetlania tabeli zwycięstwa/porażki, która wymaga kliknięcia
       OK przez użytkownika. Opcja ta jest również stosowana do
       testowania za pomocą skryptów.

    --nogui
       uruchamia grę bez graficznego interfejsu użytkownika (GUI). Aby
       osiągnać planowany rezultat, należy użyć tej flagi przed opcją
       --multiplayer.

    --parmnumer=nazwa:warto
       ustawia dodatkowe parametry dla bieżącej strony. Wartość ta jest
       zależna od opcji użytych z flagami --controller i --algorithm..
       Z reguły przydatne jedynie dla osób tworzących własne AI.
       (Dokumentacja niekompletna)

    --scenario=warto
       wybiera scenariusz gry wieloosobowej według identyfikatora.
       Domyślnym scenariuszem jest multiplayer_The_Freelands.

    --sidenumer=warto
       wybiera dla danej strony frakcję dostępną w bieżącej erze.
       Frakcja wybierana jest za pomocą identyfikatora. Frakcje opisane
       są w pliku data/multiplayer.cfg.

    --turns=warto
       określa maksymalną liczbę tur dla danego scenariusza. Wartość
       domyślna to 50.

AUTOR

    Autor: David White <davidnwhite@verizon.net>.
    Redakcja: Nils Kneuper <crazy-ivanovic@gmx.net>, ott <ott@gaon.net> i
    Soliton <soliton.de@gmail.com>.
    Autorem pierwotnej wersji niniejszej strony podręcznika man jest Cyril
    Bouthors <cyril@bouthors.org>.
    Odwiedź oficjalną stronę WWW: http://www.wesnoth.org/

PRAWA AUTORSKIE

    Copyright (C) 2003-2007 David White <davidnwhite@verizon.net>
    Oprogramowanie typu Free Software. Oprogramowanie oparte na licencji
    GPL wersja 2 opublikowanej przez Free Software Foundation. Nie udziela
    się ŻADNEJ gwarancji, łącznie z RĘKOJMIĄ oraz GWARANCJĄ PRZYDATNOŚCI DO
    OKREŚLONEGO CELU.

ZOBACZ TAKŻE

    wesnoth_editor(6), wesnothd(6)