Provided by: wesnoth-core_1.6.5-1_i386 bug

IME

    wesnoth -- "Boj za Vesnot", fantazijska strategija na poteze

PREGLED

    wesnoth [OPCIJE] [PUTANJA_DO_PODATAKA]

OPIS

    "Boj za Vesnot" je fantazijska strateška igra na poteze.

    Porazite sve neprijateljske vođe dobro izabranom vojnom družinom,
    starajući se usput o izvorima zlata i selima. Svaka jedinica ima svoje
    vrline i mane; da biste pobedili, rasporedite snage tako da se istaknu
    preimućstva, pritom sprečivši protivnika da učini to isto. Kako
    jedinice  postaju iskusnije, dobijaju nove sposobnosti i postaju
    snažnije. Igrajte na svom maternjem jeziku iskušavajući veštine protiv
    pametnog računarskog protivnika, ili se pridružite Vesnotovoj velikoj
    zajednici igrača na vezi. Pravite  sopstvene  posebne  jedinice,
    scenarije, pohode, i podelite ih sa drugim igračima.

OPCIJE

    --bpp broj
       postavlja vrednost BitsPerPixel. Primer: --bpp 32

    -c, --campaign
       skače direktno na meni za izbor pohoda.

    --config-dir ime
       zadaje  postavni  direktorijum  ime,  pod $HOME ili "Moji
       dokumenti\Moje igre" na Windowsu.

    --config-path
       ispisuje putanju korisničkog postavnog direktorijuma i izlazi.

    -d, --debug
       uključuje dopunske opcije komandnog režima tokom igre (više
       detalja     potražite     na    viki    stranici
       http://www.wesnoth.org/wiki/CommandMode).

    --dummy-locales
       specijalni lažni lokaliteti za prebacivanje na bilo koji jezik,
       čak i ako nije instaliran na sistemu.

    -e, --editor datoteka
       direktno pokreće uređivač mapa u igri. Ako je zadata datoteka,
       istovetno sa -e --load.

    --fps prikazuje broj kadrova po sekundi dok teče igra, u uglu ekrana.

    -f, --fullscreen
       pokreće igru preko celog ekrana.

    --gunzip uldat.gz
       raspakuje datoteku, koja treba da je u formatu GZIP, i skladišti
       je bez nastavka .gz. uldat.gz će biti uklonjena.

    --gzip uldat
       pakuje datoteku u format GZIP, skladišti je kao uldat.gz i
       uklanja uldat.

    -h, --help
       prikazuje sažetak opcija komandne linije na standarnom izlazu.

    -l, --load datoteka
       učitava poziciju datoteka iz standardnog direktorijuma sačuvanih
       pozicija. Ako je zadata i opcija -e ili --editor, pokreće se
       uređivač sa otvorenom mapom iz te datoteke. Ako je datoteka u
       stvari direktorijum, uređivač će na njemu otvoriti dijalog za
       učitavanje mape.

    --log-nivo=domen1,domen2,...
       postavlja  nivo ozbiljnosti domena beleženja. all se može
       upotrebiti za poklapanje  svih  domena,  a  dostupni  su:
       error, warning, info,debug. Podrazumevano se koristi error.

    --logdomains
       ispisuje sve domene beleženja i izlazi.

    --max-fps
       broj kadrova po sekundi koje igra može da prikaže, trebalo bi da
       bude između 1 i 1000, a podrazumevano je 50.

    -m, --multiplayer
       pokreće višeigračku partiju.  Uz  ovu  opciju  mogu  biti
       upotrebljene još neke, navedene ispod.

    --no-delay
       pokreće  igru  bez  ikakvih  zastoja,  za probu grafičkih
       performansi. Ovo je automatski uključeno ako se zada --nogui.

    --nocache
       isključuje ostavu za podatke igre.

    --nomusic
       pokreće igru bez muzike.

    --nosound
       pokreće igru bez zvuka i muzike.

    --path ispisuje ime direktorijuma sa podacima igre i izlazi.

    -r XxY, --resolution XxY
       postavlja rezoluciju ekrana. Primer: -r 800x600

    --smallgui
       omogućava niže rezolucije ekrana, do 800x480, uz izmenu veličine
       nekoliko elemenata sučelja.

    -s, --server [domaćin]
       povezuje se sa domaćinom ako je zadat, ili sa prvim serverom u
       postavkama. Na primer: --server server.wesnoth.org

    -t, --test
       pokreće igru sa malim probnim scenariom.

    --validcache
       pretpostavlja da je keš ažuran (opasno).

    -v, --version
       prikazuje broj verzije i izlazi.

    -w, --windowed
       pokreće igru unutar prozora.

    --with-replay
       pušta snimak partije učitane opcijom --load.

Opcije uz --multiplayer

    Opcije posebne po strani u višeigračkom režimu označene su sa broj, gde
    broj treba zameniti brojem strane. To je obično 1 ili 2, ali zavisi od
    broja igrača dozvoljenih za izabrani scenario.

    --algorithmbroj=vrednost
       bira nestandardni algoritam za VI upravljanje zadatom stranom.
       Moguće vrednosti: idle_ai i sample_ai.

    --controllerbroj=vrednost
       bira upravljača za zadatu stranu. Moguće vrednosti su: human
       (čovek) i ai (VI).

    --era=vrednost
       upotrebite ovo za igranje u izabranoj epohi umesto podrazumevane
       (Default). Epoha se bira ključem; moguće vrednosti opisane su u
       datoteci data/multiplayer/eras.cfg

    --exit-at-end
       izlazi pošto se scenario okonča, bez prikazivanja prozora o
       pobedi/porazu na koji bi korisnik morao da odgovori. Ovo se
       takođe koristi za skriptovanje proba performansi.

    --nogui
       pokreće igru bez grafičkog sučelja. Mora se  javiti  pre
       --multiplayer da bi imalo željeni efekat.

    --parmbroj=ime:vrednost
       postavlja dodatne parametre za ovu stranu, koji zavise od opcija
       upotrebljenih uz --controller i --algorithm. Obično korisno
       onima  koji  projektuju  nove  VI  (još uvek nije sasvim
       dokumentovano)

    --scenario=vrednost
       bira  višeigrački  scenario  po  ključu.  Podrazumevan  je
       multiplayer_The_Freelands.

    --sidebroj=vrednost
       bira frakciju iz tekuće epohe za zadatu stranu. Frakcija se bira
       ključem;  moguće  vrednosti  opisane  su  u  datoteci
       data/multiplayer.cfg

    --turns=vrednost
       postavlja broj poteza za izabrani scenario. Podrazumevano je 50.

AUTOR

    Napisao Dejvid Vajt (David White) <davidnwhite@verizon.net>.
    Uredili Nils Knojper (Nils Kneuper) <crazy-ivanovic@gmx.net>, ott
    <ott@gaon.net> i Soliton <soliton.de@gmail.com>.
    Ovu uputnu stranicu prvobitno je napisao Siril Butor (Cyril Bouthors)
    <cyril@bouthors.org>.
    Posetite zvaničnu domaću stranicu: http://www.wesnoth.org/

AUTORSKA PRAVA

    Autorska  prava  (C)  2003-2007  Dejvid  Vajt  (David  White)
    <davidnwhite@verizon.net>.
    Ovo je slobodan softver; licenciran je pod uslovima OJL verzije 2
    (GPLv2), koju izdaje Zadužbina za slobodni softver. Nema BILO KAKVE
    GARANCIJE; čak ni za KOMERCIJALNU VREDNOST ili ISPUNJAVANJE ODREĐENE
    POTREBE.

POGLEDATI JOŠ

    wesnoth_editor(6), wesnothd(6)