Provided by: kde-l10n-sv_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

    ark - Ett arkiveringsverktyg för KDE

SYNOPSIS

    ark [--extract --extract-to --add --add-to --guess-name] [katalog]
      [filer] [arkiv] [Allmänna KDE-väljare] [Allmänna Qt-väljare]

BESKRIVNING

    Ark är ett program för att hantera diverse arkivformat i KDE-miljön.
    Arkiv kan visas, packas upp, skapas och ändras inne i Ark. Programmet
    hanterar diverse format som tar, gzip, bzip2, zip, rar och lha (om
    lämpliga kommandoradsprogram är installerade). Ark kan arbeta tätt
    tillsammans med Konqueror i KDE-miljön för att hantera arkiv, om du
    installerar  insticksprogrammet  för  integrering  med  Konqueror,
    tillgängligt i paketet kdeaddons.

VäLJARE

    --extract
       Öppna dialogrutan uppackning, avsluta vid klart

    --extract-to katalog arkiv
       Packa upp arkiv till katalog. Avsluta när det är färdigt.
       katalog skapas om den inte finns.

    --add filer
       Fråga efter namnet på arkivet där filer ska läggas till. Avsluta
       när det är färdigt.

    --add-to filer arkiv
       Lägg till filer i arkiv. Avsluta när det är färdigt. arkiv
       skapas om det inte redan finns.

    --guess-name katalog arkiv
       Används med --extract-to. När det anges, packas arkiv upp i en
       underkatalog till katalog vars namn är namnet på arkiv utan
       filnamnsndelse.

MILJö

    $PATH Kommandoradsprogrammen som tar hand om arkiven du vill hantera
       med Ark måste vara tillgängliga i $PATH.

EXEMPEL

    ark --extract-to --guess-name . ett-arkiv.tar.bz2
       Packar upp ett-arkiv.tar.bz2 till en katalog som heter ett-arkiv
       i aktuell katalog.

    ark --add-to *.jpg bilder.tar.bz2
       Lägg till alla filer som slutar med *.jpg i ett arkiv som heter
       bilder.tar.bz2, och skapa det om det inte redan finns.

SE OCKSå

    tar(1), gzip(1), bzip2(1), zip(1), rar(1), lha(1)

    Mer detaljerad användardokumentation är tillgänglig med help:/ark
    (skriv antingen in webbadressen i Konqueror, eller kör khelpcenter
    help:/ark).

UPPHOVSMäN

    Ark underhålls av Henrique Pinto <stampede@coltec.ufmg.br>

    Den här manualsidan är skriven av Lauri Watts <lauri@kde.org> för KDE
    3.4.

AUTHOR

    Lauri Watts.