Provided by: bubblemon_2.0.14-0ubuntu2_i386 bug

NAMN

    bubblemon-gnome2 - Visar systemlasten som en bubblande vätska

SYNTAX

    bubblemon-gnome2

BESKRIVNING

    Detta panelprogram för GNOME visar systemlasten som en bubblande
    vätska. Vätskenivån motsvarar minnesanvändningen, om mycket minne
    används är vätskan nära toppen. Mängden bubblor talar om hur mycket
    processorn arbetar, mycket bubblor betyder hög processorlast.  Färgen
    på vätskan talar om hur mycket växlingsutrymme ("swap") som används.
    Så länge som vätskan är vattenfärgad används inget växlingsutrymme, men
    ju mer växlingsutrymme som används desto rödare blir vätskan. En
    flaskpost dyker upp när det finns oläst mail i filen som pekas ut av
    miljövariabeln $MAIL.  Sjögräs växer upp vid IOlast; mycket sjögräs
    innebär hög IOlast.

    Om du håller muspekaren ovanför lastmätaren någon sekund får du se
    exakta siffror på systemlasten.

FÖRFATTARE

    Johan Walles <johan.walles@gmail.com>

URL

    Hemsidan finns på "http://www.nongnu.org/bubblemon/".