Provided by: kde-l10n-sv_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

    cheatmake - lura make att inte bygga om vissa filer

SYNOPSIS

    cheatmake [hidechangefil] [show] [whyfil]

BESKRIVNING

    cheatmake används för att spara tid vid omkompilering. Det kan lura
    make att hoppa över filer som inte har ändrats på ett meningsfullt
    sätt. Det kan till exempel användas när du ändrar en kommentar i en
    fil, men inte själva koden.

    Verktyget är en del av KDE:s programvaruutvecklingsmiljö.

VäLJARE

    hidechange fil
       Döljer faktum att filen ändrades  genom  att  ställa  in
       tidsstämpeln till det förgångna. Använd med försiktighet!

    show  Listar vilka filer som make för närvarande behöver bygga om

    why fil
       Förklarar varför make måste bygga om filen

MILJö

    En  av följande variabler (men inte båda) ska vara angiven om
    källkodskatalogen är skild från byggkatalogen. Om byggkatalogen helt
    enkelt är en underkatalog till källkodskatalogen, ska den enklare
    variabeln OBJ_SUBDIR användas.

    OBJ_SUBJDIR
       Anger att byggkatalogen finns i den angivna underkatalogen i
       källkodskatalogen. Om källkodskatalogen till exempel är kdesdk
       och byggkatalogen är kdesdk/obj-i386-linux, så ska OBJ_SUBDIR
       ställas in till obj-i386-linux.

    OBJ_REPLACEMENT
       Ett  sed-uttryck  som  används  för  att  transformera
       källkodskatalogen till byggkatalogen. Om källkodskatalogen till
       exempel är kdesdk/obj-i386-linux då ska OBJ_REPLACEMENT ställas
       in till s#kdesdk#kdesdk-obj#.

SE OCKSå

    make(1)

UPPHOVSMäN

    cheatmake är skrivet av David Faure  <faure@kde.org>.  Den  här
    manualsidan är framtagen av Ben Burton <bab@debian.org> för Debians
    GNU/Linux-system (men kan användas av andra).

                6:e mars, 2003          CHEATMAKE(1)