Provided by: kde-l10n-sv_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

    checkXML - Ett XML-kontrollverktyg för KDE DocBook XML-dokument.

SYNOPSIS

    checkXML [filnamn]

BESKRIVNING

    checkXML är ett verktyg för att kontrollera syntaxfel i KDE DocBook
    XML-filer. Det kan också användas för andra DocBook-baserade XML-filer,
    men du ska använda det mindre specifika verktyget xmllint(1) om du inte
    skriver eller på annat sätt arbetar med KDE-dokumentation.

SE OCKSå

    meinproc4(1) xmllint(1)

AUTHOR

    Lauri Watts.

                 2003-07-03            CHECKXML(1)