Provided by: kde-l10n-sv_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

       create_makefile - Skapar Makefile.in och Makefile från en Makefile.am

SYNOPSIS

       create_makefile [relativ_skvg/Makefile] [relativ_skvg]

BESKRIVNING

       create_makefile  skapar  Makefile.in och Makefile i en underkatalog som
       innehåller en Makefile.am. Skriptet sparar tid jämfört med att köra  om
       configure helt och hållet.

       Observera  att du måste ange sökvägen till önskad Makefile  Makefile.am
       (även om det slutliga /Makefile kan utelämnas).

       Skriptet  kan  köras  från  toppnivåkatalogen   (den   som   innehåller
       configure) eller från någon av dess underkataloger.

       Om    källkodskatalogen    skiljer    sig    från   byggkatalogen   (se
       miljövariablerna nedan), antas att varje  Makefile.am  och  Makefile.in
       hör  hemma  under  källkodskatalogen  och  att varje Makefile hör hemma
       under byggkatalogen.

       Verktyget är en del av KDE:s programvaruutvecklingsmiljö.

MILJö

       En  av  följande  variabler  (men  inte  båda)  ska  vara  angiven   om
       källkodskatalogen  är  skild  från byggkatalogen. Om byggkatalogen helt
       enkelt är en  underkatalog  till  källkodskatalogen,  ska  den  enklare
       variabeln OBJ_SUBDIR användas.

       OBJ_SUBJDIR
              Anger  att  byggkatalogen  finns  i den angivna underkatalogen i
              källkodskatalogen. Om källkodskatalogen till exempel  är  kdesdk
              och  byggkatalogen  är  kdesdk/obj-i386-linux, så ska OBJ_SUBDIR
              ställas in till obj-i386-linux.

       OBJ_REPLACEMENT
              Ett   sed-uttryck   som    används    för    att    transformera
              källkodskatalogen  till byggkatalogen. Om källkodskatalogen till
              exempel är ~/src/kdesdk och byggkatalogen  är  ~/src/kdesdk-obj,
              då ska OBJ_REPLACEMENT ställas in till s#kdesdk#kdesdk-obj#.

SE OCKSå

       create_makefiles(1)

UPPHOVSMäN

       create_makefile  är  skrivet  av  David Faure  <faure@kde.org>. Den här
       manualsidan är framtagen av Ben Burton   <bab@debian.org>  för  Debians
       GNU/Linux-system (men kan användas av andra).

                                8:e mars, 2003              CREATE_MAKEFILE(1)