Provided by: kde-l10n-sv_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

    create_makefile - Skapar Makefile.in och Makefile från en Makefile.am

SYNOPSIS

    create_makefile [relativ_skvg/Makefile] [relativ_skvg]

BESKRIVNING

    create_makefile skapar Makefile.in och Makefile i en underkatalog som
    innehåller en Makefile.am. Skriptet sparar tid jämfört med att köra om
    configure helt och hållet.

    Observera att du måste ange sökvägen till önskad Makefile Makefile.am
    (även om det slutliga /Makefile kan utelämnas).

    Skriptet kan köras från toppnivåkatalogen  (den  som  innehåller
    configure) eller från någon av dess underkataloger.

    Om  källkodskatalogen  skiljer  sig  från  byggkatalogen  (se
    miljövariablerna nedan), antas att varje Makefile.am och Makefile.in
    hör hemma under källkodskatalogen och att varje Makefile hör hemma
    under byggkatalogen.

    Verktyget är en del av KDE:s programvaruutvecklingsmiljö.

MILJö

    En av följande variabler (men inte båda) ska vara angiven  om
    källkodskatalogen är skild från byggkatalogen. Om byggkatalogen helt
    enkelt är en underkatalog till källkodskatalogen, ska den enklare
    variabeln OBJ_SUBDIR användas.

    OBJ_SUBJDIR
       Anger att byggkatalogen finns i den angivna underkatalogen i
       källkodskatalogen. Om källkodskatalogen till exempel är kdesdk
       och byggkatalogen är kdesdk/obj-i386-linux, så ska OBJ_SUBDIR
       ställas in till obj-i386-linux.

    OBJ_REPLACEMENT
       Ett  sed-uttryck  som  används  för  att  transformera
       källkodskatalogen till byggkatalogen. Om källkodskatalogen till
       exempel är ~/src/kdesdk och byggkatalogen är ~/src/kdesdk-obj,
       då ska OBJ_REPLACEMENT ställas in till s#kdesdk#kdesdk-obj#.

SE OCKSå

    create_makefiles(1)

UPPHOVSMäN

    create_makefile är skrivet av David Faure <faure@kde.org>. Den här
    manualsidan är framtagen av Ben Burton  <bab@debian.org> för Debians
    GNU/Linux-system (men kan användas av andra).

                8:e mars, 2003       CREATE_MAKEFILE(1)