Provided by: kde-l10n-sv_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

    create_makefiles - Skapar om alla Makefile under en katalog

SYNOPSIS

    create_makefiles [katalog]

BESKRIVNING

    create_makefiles  skapar  om  alla  Makefile i katalog och dess
    underkataloger (rekursivt) från motsvarande Makefile.am mallar.

    Skriptet måste köras från toppnivåkatalogen (den som  innehåller
    configure). Skriptet sparar tid jämfört med att köra om configure helt
    och hållet.

    Om  källkodskatalogen  skiljer  sig  från  byggkatalogen  (se
    miljövariablerna nedan), antas att varje Makefile.am och Makefile.in
    hör hemma under källkodskatalogen och att varje Makefile hör hemma
    under byggkatalogen.

    Verktyget är en del av KDE:s programvaruutvecklingsmiljö.

MILJö

    En  av följande variabler (men inte båda) ska vara angiven om
    källkodskatalogen är skild från byggkatalogen. Om byggkatalogen helt
    enkelt är en underkatalog till källkodskatalogen, ska den enklare
    variabeln OBJ_SUBDIR användas.

    OBJ_SUBJDIR
       Anger att byggkatalogen finns i den angivna underkatalogen i
       källkodskatalogen. Om källkodskatalogen till exempel är kdesdk
       och byggkatalogen är kdesdk/obj-i386-linux, så ska OBJ_SUBDIR
       ställas in till obj-i386-linux.

    OBJ_REPLACEMENT
       Ett  sed-uttryck  som  används  för  att  transformera
       källkodskatalogen till byggkatalogen. Om källkodskatalogen till
       exempel är kdesdk/obj-i386-linux då ska OBJ_REPLACEMENT ställas
       in till s#kdesdk#kdesdk-obj#.

SE OCKSå

    create_makefile(1) make(2)

UPPHOVSMäN

    create_makefiles är skrivet av David Faure <faure@kde.org>.

    Den här manualsidan är framtagen av Ben Burton  <bab@debian.org> för
    Debians GNU/Linux-system (men kan användas av andra).

                8:e mars, 2003       CREATE_MAKEFILES(1)