Provided by: kde-l10n-sv_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

    cxxmetric - Enkelt källkodsmått för C och C++

SYNOPSIS

    cxxmetric [fil]

BESKRIVNING

    cxxmetric räknar antal rader kod, kommentarer och mellanrum, och
    beräknar diverse annan statistik för  varje  given  källkodsfil.
    Källkodsfilerna måste vara skrivna i C eller C++.

    Verktyget är en del av KDE:s programvaruutvecklingsmiljö.

AUTHOR

    Ben Burton.

                7:e april, 2003          CXXMETRIC(1)