Provided by: kde-l10n-sv_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

    demangle - Ångra C++ namnbehandling av symboler

SYNOPSIS

    demangle

BESKRIVNING

    demangle  läser  en  lista  med  C++ behandlade symbolnamn från
    standardinmatningen och konverterar namnen till mänskligt läsbar form
    på standardutmatningen.

    Verktyget är en del av KDE:s programvaruutvecklingsmiljö.

EXEMPEL

    Skapa en fil som heter namn och innehåller följande behandlade
    symbolnamn:

    _ZNK6Object10metaObjectEv
    _ZN8QPtrListI5ArrowE5clearEv
    _ZTC4Kolf0_11KMainWindow

    Behandlingen av namnen kan därefter tas bort enligt följande:

       exempel$  demangle  <  namn  Object::metaObject()  const
       QPtrList<Arrow>::clear()    construction   vtable   for
       KMainWindow-in-Kolf

SE OCKSå

    kminspector(1) kmtrace(1) match(1)

AUTHOR

    Ben Burton.

                7:e april, 2003          DEMANGLE(1)