Provided by: dpkg-dev_1.15.4ubuntu2_all bug

NAMN

    dpkg-scansources - skapar indexfilerna Sources

SYNOPS

    dpkg-scansources   [flaggor]   binärkatalog   [verstyrningsfil
    [s√kv√§gsprefix]] > Sources

BESKRIVNING

    dpkg-scansources söker genom den givna binärkatalogen efter .dsc-filer.
    De används för att skapa ett Debiankällkodsindex, vilket skrivs på
    standard ut.

    Ėverstyrningsfilen, om den anges, anv√§nds f√∂r att st√§lla in prioriteter
    i de skapade indexposterna, samt för att ersätta fält de paketansvariga
    ger i .dsc-filerna. Se dpkg-scanpackages(1) för en beskrivning av
    formatet för denna fil. Obs! Eftersom överstyrningsfilen indexerar per
    binärpaket, inte källkodspaket, uppstår det ett problem här. Nuvarande
    implementation använder den högsta prioriteten av samtliga binärpaket
    som skapas av en .dsc-fil som prioritet för källkodspaketet, och
    överstyrningsposten för det första binärpaket som listas i .dsc-filen
    för att ersätta information från paketansvariga. Detta kan komma att
    ändras.

    s√kv√§gsprefix l√§ggs, om den anges, till i b√∂rjan av katalogf√§ltet i det
    skapade källkodsindexet. Du använder det normalt till att göra så att
    katalogfälten innehåller sökvägen från toppen av Debianarkivhierarkin.

    Observera: Om du vill läsa den skapade Sources-filen med apt(8) måste
    du antagligen komprimera filen med gzip(1) (vilket skapar filen
    Sources.gz). apt ignorerar okomprimerade Sources-filer, förutom vid
    lokal åtkomst (dvs. file://-källor).

FLAGGOR

    -n, --no-sort
      Sortera inte indexposterna. De sorteras normalt efter namn på
      källkodspaketet.

    -e, --extra-override file
      Scan  file  to  find  supplementary  overrides.  See
      deb-extra-override(5) for more information on its format.

    -s, --source-override fil
      Använd  fil  som  överstyrningsfil  för  källkoden.
      Standardnamnet är namnet på den överstyrningsfil du angav,
      med tillägget .src.

      Källkodsöverstyrningsfilen  har  ett  annat  format  än
      binäröverstyrningsfilen. Den innehåller endast två fält
      avdelade med blanktecken, där det första är namnet på
      källkodspaketet och det andra är sektionen. Tomma rader och
      kommentarer  ignoreras  på vanligt sätt. Om ett paket
      specificeras    i    båda    filerna    kommer
      källkodsöverstyrningsfilen först för att välja sektion.

    --debug
      Slå på felsökning.

    --help
      Visar hjälpskärm och avslutar.

    --version
      Visar version och avslutar.

SE √ĄVEN

    deb-override(5), deb-extra-override(5), dpkg-scanpackages(1).

F√ĖRFATTARE

    Roderick Schertler <roderick@argon.org>

√ĖVERS√ĄTTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.