Provided by: fakeroot_1.12.4ubuntu1_i386 bug

NAMN

       faked  -  daemon  that  remembers  fake  ownership/permissions of files
       manipulated by fakeroot processes.

SYNOPSIS

       faked [--debug] [--foreground]  [--cleanup]  [--key  msg-key]  [--load]
       [--save-file save-file] [--port TCP-port]

BESKRIVNING

       If  a  fakeroot  process  wants to change the ownership of a file, then
       faked is the process that remembers that new owner. If later  the  same
       fakeroot  process does a stat() for that filename, then the libfakeroot
       wrapped stat() call will first ask faked for the fake ownership etc  of
       that file, and then report it.

FLAGGOR

       --debug
              Skriv ut avlusningsinformation via stderr.

       --foreground
              Don’t fork into the background.

       --cleanup  number
              Cleanup the semaphores.

       --key  nyckelvärde
              Don’t  allocate  a  new  communication  channel, but use channel
              specified by key. (If the specified channel doesn’t exist,  it’s
              created).

       --save-file  save-file
              Save the environment to save-file on exit.

       --load Load a previously saved environment from the standard input.

       --unknown-is-real
              Use  real  ownership  of  previously-unknown  files  instead  of
              setting them to root:root.

       --port  tcp-port
              Use TCP port tcp-port.

BUGGAR

       Inga kända. Tag dock i beaktande, att även om jag skrivit  ett  flertal
       större  (och  mindre) program, så har jag aldrig skrivit något så litet
       som fakeroot, som har så många buggar som fakeroot, och ändå  varit  så
       användbart  som, låt säga, fakeroot version 0.0_3, den första versionen
       av programmet som kunde användas för att bygga sig själv.

LICENS

       fakeroot distribueras under GNU General Public License.  (GPL 2.0 eller
       senare).

FÖRFATTARE

       joost witteveen
              <joostje@debian.org>

       Clint Adams
              <schizo@debian.org>

       Timo Savola

ÖVERSÄTTNING

       David Weinehall <tao@kernel.org>

MANUALSIDA

       mostly  by  J.H.M.  Dassen <jdassen@debian.org> mods/additions by joost
       and Clint.

SE ÄVEN

       fakeroot(1),              dpkg-buildpackage(1),              debuild(1)
       /usr/share/doc/fakeroot/DEBUG