Provided by: kde-l10n-sv_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

    kabcclient - Kommandoradsklient för KDE:s adressbok

SYNOPSIS

    kabcclient [-A | -R | -M | -S | -L] [--match-case] [--nosave]
         [-ic avkodare] [-if format] [-if-opts formatalternativ]
         [-oc kodare] [-of format] [-of-opts formatalternativ]
         [indata]

BESKRIVNING

    kabcclient möjliggör åtkomst av KDE:s adressbok från kommandoraden,
    till exempel i skalskript. Det stöder indata från standardinmatningen
    eller via ytterligare kommandoradsväljare. Utdata skrivs alltid till
    standardutmatningen.

VäLJARE

    Anvndningsstt

       -A, --add
           Lägger till en ny kontaktpost i adressboken

       -R, --remove
           Tar bort en befintlig kontaktpost från adressboken

       -M, --merge
           Sammanfogar  indata  med en befintlig kontaktpost i
           adressboken. Det lägger till eventuell ny information
           till den som redan finns

       -S, --search
           Söker i adressboken efter motsvarande kontaktposter

       -L, --list
           Listar alla kontaktposter i adressboken

    Indatavljare

       -ic, --input-codec
           Skicka indatatext via en angiven textavkodare. Se -ic
           help för ytterligare information om avkodare av indata.
           Förval är local som använder avkodaren för nuvarande
           inställning av locale(5)

       -if, --input-format
           Tolkar indatatexten enligt angivna formateringsregler. Se
           -if help för tillgängliga format. Förval är search

       Istället  för att läsa indatatext kan kabcclient visa en
       dialogruta för att välja kontakter med indataformatet
           dialog

       -if-opts, --input-format-options
           Ytterligare väljare för det valda indataformatet. Kan
           vara valfria eller nödvändiga beroende på formatet. Se
           -if-opts help för tillgängliga formatväljare

    Utdatavljare

       -oc, --output-codec
           Skicka utdatatext via en angiven textkodare. Se -oc help
           för ytterligare information om kodare av utdata. Förval
           är local som använder kodaren för nuvarande inställning
           av locale(5).

       -of, --output-format
           Formaterar    utdatatexten    enligt    angivna
           formateringsregler. Se -of help för tillgängliga format.
           Förval är vcard

       -of-opts, --output-format-options
           Ytterligare väljare för det valda utdataformatet. Kan
           vara valfria eller nödvändiga beroende på formatet. Se
           -of-opts help för tillgängliga formatväljare

    Ytterligare vljare

       --match-case
           Använd skiftlägeskänslig textmatchning vid jämförelse av
           indatatext med kontaktposter

       --nosave
           Utför bara åtgärder som ändrar information, liksom -A, -R
           eller -M, i minnet, men skriv inte tillbaka ändringarna i
           adressboken

DIAGNOSTIK

    Som vanligt anger avslutningsstatus noll att programmet lyckades.
    Beroende på valt åtgärdsläge anger en avslutningsstatus skild från noll
    ett visst problem som programmet stötte på

    ADD

       1   Läsning av indatatexten misslyckades

       2   Att  skapa en lämplig kontaktpost från indatatexten
           misslyckades, t.ex. ingen data eller felformaterad indata
           för det valda indataformatet

       3   Att spara ändringarna i adressboken misslyckades. Det kan
           exempelvis orsakas av andra program som för närvarande
           har låst adressboken.

    REMOVE

       1   Läsning av indatatexten misslyckades

       2   Programmet kunde inte ta bort någon kontaktpost från
           adressboken. Det kan orsakas av  att  tolkning  av
           indatatexten misslyckades, att en motsvarande kontaktpost
           inte hittades i adressboken eller att mer  än  en
           motsvarande kontaktpost hittades i adressboken. I det
           senare  fallet  skrivs  ett  felmeddelande  ut  på
           standardfelutmatningen

       3   Att spara ändringarna i adressboken misslyckades. Det kan
           exempelvis orsakas av andra program som för närvarande
           har låst adressboken.

    MERGE

       1   Läsning av indatatexten misslyckades

       2   Programmet  kunde  inte sammanfoga indata med någon
           kontaktpost i adressboken. Det kan orsakas av  att
           tolkning av indatatexten misslyckades, att en motsvarande
           kontaktpost inte hittades i adressboken eller att mer än
           en motsvarande kontaktpost hittades i adressboken. I det
           senare  fallet  skrivs  ett  felmeddelande  ut  på
           standardfelutmatningen

       3   Att spara ändringarna i adressboken misslyckades. Det kan
           exempelvis orsakas av andra program som för närvarande
           har låst adressboken.

       SEARCH, 1
           Läsning av indatatexten misslyckades

       2   Programmet kunde inte hitta någon motsvarande kontaktpost
           i adressboken. Det kan orsakas av att tolkning av
           indatatexten  misslyckades  eller att en motsvarande
           kontaktpost inte hittades i adressboken

EXEMPEL

    Sk efter kontaktposter med Anna antingen i namn eller e-postadresser

    kabcclient -S Anna

    Gr samma sak, men anvnd skiftlgesknslig skning

    kabcclient --match-case -S Anna

    Gr samma sak, men ls indatatexten frn standardinmatningen

    echo "Anna" | kabcclient --match-case -S

    Frsk lgga till en ny kontaktpost med data frn en formaterad
    e-postadress

    kabcclient --nosave --add -if email "Marilyn Monroe <mmonroe@moviestars.com>"

    Gr samma sak med spara verkligen den ndrade adressboken denna gngen

    kabcclient --add -if email "Marilyn Monroe <mmonroe@moviestars.com>"

    Listar tillgngliga indataformat

    kabcclient -if help

    Listar tillgngliga utdataformat

    kabcclient -of help

    Listar tillgngliga alternativ fr utdataformatet email

    kabcclient -of email -of-opts help

    Listar alla e-postadresser fr alla kontakter som innehller Marilyn

    kabcclient -of email -of-opts allemails -S Marilyn

    Tar bort alla kontakter som anvndaren markerat i dialogrutan fr
    kontaktval

    kabcclient --remove -if dialog

    Exportera markerade kontakter till en vCard-fil (frvalt utdataformat)

    kabcclient -S -if dialog > kontakter.vcf

UPPHOVSMAN

    Manualsidan är skriven av Kevin  Krammer  <kevin.krammer@gmx.at>.
    Rättighet ges att kopiera, distribuera och/eller ändra dokumentet
    enligt villkoren i GNU General Public License, version 2 eller en
    senare version publicerad av Free Software Foundation.

    På Debian-system finns den fullständiga texten för GNU General Public
    License i /usr/share/common-licenses/GPL.