Provided by: kde-l10n-sv_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

       kalzium - Ett KDE-baserat verktyg för inlärning av kemi

SYNOPSIS

       kalzium [Allmänna KDE-väljare] [Allmänna QT-väljare]

BESKRIVNING

       Kalzium  är  ett  program  som  visar  det  periodiska systemet. Du kan
       använda Kalzium för att söka efter information om grundämnen eller  för
       att lära dig fakta om periodiska systemet.

       Kalzium   tillhandahåller   alla   sorters  information  om  periodiska
       systemet. Du kan slå upp  mängder  av  information  om  grundämnen  och
       dessutom använda visualiseringar för att visa dem.

       Det här paketet är en del av KDE:s officiella utbildningsmodul.

SE OCKSå

       Mer  detaljerad användardokumentation är tillgänglig från help:/kalzium
       (skriv antingen in webbadressen  i  Konqueror,  eller  kör  khelpcenter
       help:/kalzium).

UPPHOVSMäN

       Kalzium är skrivet av Carsten Niehaus  <cniehaus@kde.org> och Tomisalve
       Gountchev  <tomi@idiom.com>.

       Den här manualsidan är framtagen av Ben Burton

AUTHOR

       Ben Burton.

                                8:e april, 2003                     KALZIUM(1)