Provided by: kde-l10n-sv_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

    kate - Avancerad texteditor för KDE

SYNOPSIS

    kate [-s, --start namn] [-u, --use] [-p, --pid pid] [-e, --encoding
      namn] [-l, --line rad] [-c, --column kolumn] [-i, --stdin]
      [Allmänna KDE-väljare] [Allmänna Qt-väljare]

BESKRIVNING

    Kate är KDE:s avancerade texteditor.

    Kate tillhandahåller också redigeringsdelen i diverse program, med
    namnet KWrite.

    Några  av  Kates  många  funktioner  omfattar  inställningsbar
    syntaxfärgläggning för språk som går från C och C++ till HTML och
    Bash-skript, möjlighet att skapa och hantera projekt, ett gränssnitt
    för flera dokument (MDI), och en inbyggd terminalemulator

    Men Kate är mer än en editor för programmerare. Dess möjlighet att
    öppna flera filer på en gång gör den idealisk för att redigera de många
    inställningsfilerna i UNIX®. Det här dokumentet är skrivet med Kate.

VäLJARE

    -s, --start namn
       Starta Kate med en given session.

    -u, --use
       Använd ett Kate-program som redan kör.

    -p, --pid pid
       Försök bara återanvända en instans av Kate med detta pid.

    -e, --encoding namn
       Ange kodning för filen som ska öppnas

       Du kan använda det här för att till exempel tvinga en fil att
       öppnas med formatet UTF-8. (Kommandot iconv -l tillhandahåller
       en lista med kodningar, som kan vara till hjälp för dig.)

    -l, --line rad
       Flytta till den här raden

    -c, --column kolumn
       Flytta till den här kolumnen

    -i, --stdin
       Läs innehållet från standardinmatningen.

SE OCKSå

    kwrite(1)

    Mer detaljerad användardokumentation är tillgänglig med help:/kate
    (skriv antingen in webbadressen i Konqueror, eller kör khelpcenter
    help:/kate).

    Det finns också ytterligare information tillgänglig på Kates webbplats:
    http://kate.kde.org/.

EXEMPEL

    För att öppna en fil som heter kod.cpp på kolumn 15, rad 25, i ett
    befintligt Kate-fönster, skulle du kunna använda:

       kate -c 15 -l 25 -u kod.cpp

    Om du har en aktiv anslutning till Internet, kan du dra fördel av KDE:s
    nätverkstransparens för att öppna en fil från en FTP-plats. Om du inte
    har skrivrättigheter på fjärrservern, öppnas filen bara för läsning och
    du blir tillfrågad om ett lokalt filnamn att spara i om du gör
    ändringar. Om du har skrivrättigheter sparas ändringar transparent via
    nätverket.

       kate ftp://ftp.kde.org/pub/kde/README_FIRST

UPPHOVSMäN

    Utvecklare av Kate är Christoph Cullmann  <cullmann@kde.org>. En
    fullständig lista med upphovsmän och bidragsgivare är tillgänglig i den
    fullständiga användarhandboken som omnämns ovan.

AUTHOR

    Lauri Watts.