Provided by: kde-l10n-sv_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

    kconfig_compiler - KDE:s konfigurationskompilator

SYNOPSIS

    kconfig_compiler [Qt-väljare] [KDE-väljare] [väljare] fil.kcfg
            fil.kcfgc

BESKRIVNING

    kconfig_compiler skapar C++ källkod från två filer. Den första filen
    (.kcfg) innehåller information om inställningsalternativ och den andra
    filen (.kcfgc) anger alternativ för kodgenerering.

    Den skapade källkoden innehåller en klass baserad på KConfigSkeleton
    som tillhandahåller ett programmeringsgränssnitt för att komma åt
    programmets inställningsdata.

VäLJARE

    Argument:

    fil.kcfg
       XML-inmatningsfil för kcfg

    fil.kcfgc
       Inställningsfil för kodgenerering

    Väljare:

    -d, --directory <katalog>
       Katalog att skapa filer i [.]

    Allmänna väljare:

    --help Visa hjälp om väljare

    --help-qt
       Visa Qt-specifika väljare

    --help-kde
       Visa KDE-specifika väljare

    --help-all
       Visa alla väljare

    --author
       Visa information om upphovsman

    -v, --version
       Visa versionsinformation

    --license
       Visa licensinformation

    KDE-väljare:

    --caption <titel>
       Använd ’titel’ som namn i namnlisten

    --icon <ikon>
       Använd ’ikon’ som programmets ikon

    --miniicon <ikon>
       Använd ’ikon’ som programmets ikon

    --config <filnamn>
       Använd alternativ inställningsfil

    --dcopserver <server>
       Använd DCOP-servern angiven av ’server’

    --nocrashhandler
       Inaktivera kraschhantering för att få minnesdumpar

    --waitforwm
       Väntar på en WM_NET-kompatibel fönsterhanterare

    --style <stil>
       Ställer in programmets grafiska gränssnittsstil

    --geometry <geometri>
       Ställer in klientgeometrin för den grafiska huvudkomponenten. Se
       man X för argumentformatet

    Qt-väljare:

    --display <skärmnamn>
       Använd skärmen "skärmnamn" på X-servern

    --session <sessions-id>
       Återställ programmet för givet "sessionsid"

    --cmap Gör att programmet installerar en privat färgavbildning på en
       8-bitarsskärm

    --ncols <antal>
       Begränsar  antal  färger  som  används i färgkuben på en
       8-bitarsskärm, om  programmet  använder  färgspecifikationen
       QApplication::ManyColor

    --nograb
       Talar om för Qt att aldrig låsa musen eller tangentbordet

    --sync Byter till synkront läge för felsökning

    --fn, --font <teckensnitt>
       Definierar programmets teckensnitt

    --bg, --background <färg>
       Ställer in förvald bakgrundsfärg och en programpalett (ljusa och
       mörka nyanser beräknas)

    --fg, --foreground <färg>
       Ställer in förvald förgrundsfärg

    --btn, --button <färg>
       Ställer in förvald knappfärg

    --name <namn>
       Ställer in programmets namn

    --title <titel>
       Ställer in programmets titel (rubrik)

    --visual TrueColor
       Tvingar programmet att använda TrueColor på en 8-bitarsskärm

    --inputstyle <inmatningsstil>
       Väljer inmatningsstilen XIM (X-inmatningsmetod). Möjliga värden
       är onthespot, overthespot, offthespot och root

    --im <XIM-server>
       Ställer in XIM-server

    --noxim
       Inaktivera XIM

    --reverse
       Spegelvänder hela layouten av grafiska komponenter

SE OCKSå

    http://developer.kde.org
       Webbplatsen KDE:s utvecklingshörna

FEL

    Använd bugs.kde.org: http://bugs.kde.org för att rapportera fel, skicka
    inte e-post direkt till upphovsmännen.

AUTHORS

    Cornelius  Schumacher   <schumacher@kde.org>,   Waldo   Bastian
    <bastian@kde.org>, Zack Rusin <zack@kde.org>.

                                      ()