Provided by: kde-l10n-sv_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

    kde4-config - Skriver ut installationssökvägar för KDE

SYNOPSIS

    kde4-config [--expandvars] [--prefix] [--exec-prefix] [--libsuffix]
          [--localprefix] [--version] [--types] [--path typ]
          [--userpath typ] [--install typ]

BESKRIVNING

    kde4-config är ett kommandoradsprogram som används för att hämta
    information om KDE:s installation eller användarsökvägar.

    Använd programmet för att  avgöra  var  de  olika  delarna  av
    KDE-installationen finns på ditt system.

VäLJARE

    --expandvars
       Expandera ${prefix} och ${exec_prefix} i utdata

    --prefix
       Inkompilerat prefix för KDE-bibliotek

    --exec-prefix
       Inkompilerat exec_prefix för KDE-bibliotek

    --libsuffix
       Inkompilerat suffix för bibliotekssökvägar

    --localprefix
       Prefix i $HOME som används för att skriva filer

    ---version
       Inkompilerad versionssträng för KDE-bibliotek

    --types
       Skriv ut en lista med alla tillgängliga resurstyper i KDE

    --path typ
       Sökväg för angiven typ

    --userpath typ
       Användarsökvägar för typerna: desktop|autostart|trash|document

    --install typ
       Prefix att installera resursfiler

EXEMPEL

    Skriv ut KDE:s toppnivå-installationskatalog:

    % kde4-config --prefix

    Skriv ut en lista med alla resurstyper:

    % kde4-config --types

    Skriv ut sökvägen till det installerade skrivbordsunderlägget:

    % kde4-config --path wallpaper

SE OCKSå

    kdeoptions(7)

FEL

    Inga kända.

AUTHOR

    Stephan Kulow <coolo@kde.org>.