Provided by: kde-l10n-sv_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

    kdesu - Kör ett program med förhöjda rättigheter

SYNOPSIS

    kdesu [-c] [-d] [-f fil] [-i ikonnamn] [-n] [-p prioritet] [-r] [-s]
       [-t] [-u anvndare] [--nonewdcop] [kommando [arg1] [arg2] [...]]

    kdesu [Allmänna KDE-väljare] [Allmänna Qt-väljare]

BESKRIVNING

    KDE  su  är ett grafiskt gränssnitt för UNIX®-kommandot su för
    K-skrivbordsmiljön. Det låter dig köra ett program som en annan
    användare, genom att tillhandahålla ett lösenord för den användaren.
    KDE su är ett program utan privilegier: Det använder systemets su.

    KDE su har ytterligare en funktion: Det kan valfritt komma ihåg
    lösenord åt dig. Om du använder funktionen behöver du bara skriva in
    lösenordet första gången för varje kommando.

    Programmet är avsett att startas från kommandoraden eller  från
    .desktop-filer.

VäLJARE

    -c program
       Det här anger programmet att köra som systemadministratör. Det
       måste skickas i ett argument. Om du till exempel vill starta en
       ny filhanterare, skulle du skriva in: kdesu -c kfm -sw

    -d   Visa felsökningsinformation.

    -f fil Väljaren gör det möjligt att använda KDE su effektivt i
       .desktop-filer. Den talar om för KDE su att undersöka filen
       angiven av fil. Om filen är skrivbar av den aktuella användaren,
       körs kommandot som aktuell användare. Om den inte är skrivbar,
       körs  kommandot  som  användaren  anvndare  (förvald  som
       systemadministratör).

       fil utvärderas så här: om fil börjar med /, tolkas den som ett
       absolut filnamn. Annars tolkas den som namnet på en global
       KDE-inställningsfil. För att till exempel ställa in KDE:s
       inloggningshanterare kdm, skulle du kunna skriva kdesu -c
       kdmconfig -f kdmrc

    -i ikonnamn
       Ange ikon att använda i lösenordsdialogrutan. Du kan ange bara
       namnet, utan någon filändelse.

    -n   Behåll  inte lösenordet. Det inaktiverar kryssrutan behåll
       lösenord i lösenordsdialogrutan.

    -p prioritet
       Ange prioritetsvärde. Prioriteten är ett godtyckligt tal mellan
       0 och 100, där 100 betyder högst prioritet och 0 betyder lägst.
       Förval är 50.

    -r   Använd realtidsschemaläggning.

    -s   Stoppa kdesu-demonen. Det är demonen som lagrar lyckade lösenord
       i bakgrunden. Funktionen kan också inaktiveras med -n när KDE su
       körs för första gången.

    -t   Aktiver terminalutmatning. Det inaktiverar att behålla lösenord.
       Det är i stort sett till för avlusning. Om du vill köra ett
       program i terminalen, använd det vanliga kommandot su istället.

    -u anvndare
       Även om den vanligaste användningen av KDE su är att köra ett
       kommando  som  systemadministratör,  kan  du  ange  vilket
       användarnamn som helst och lämpligt lösenord.

SE OCKSå

    su(1)

    Mer detaljerad användardokumentation är tillgänglig med help:/kdesu
    (skriv antingen in webbadressen i Konqueror, eller kör khelpcenter
    help:/kdesu).

EXEMPEL

    Kör  kfmclient  som användaren jim, och visa Konquerors ikon i
    lösenordsdialogrutan:

       kdesu -u jim -i konqueror kfmclient

UPPHOVSMäN

    KDE su är skrivet av Geert Jansen <jansen@kde.org> och Pietro Iglio
    <iglio@fub.it>.

AUTHOR

    Lauri Watts.