Provided by: kde-l10n-sv_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

    kfind - Filsökningsverktyg för KDE

SYNOPSIS

    kfind [sökväg] [Allmänna KDE-väljare] [Allmänna Qt-väljare]

BESKRIVNING

    Verktyget för filsökning är ett användbart sätt att söka efter
    särskilda filer på datorn, eller för att söka efter filer som matchar
    ett mönster. Ett exempel på det skulle kunna inkludera sökning efter
    filer av en viss typ eller med vissa bokstäver i filnamnet, eller som
    innehåller ett visst textstycke.

    KFind  är  ett  grafiskt  verktyg,  och körs normalt inte från
    kommandoraden.

VäLJARE

    sökväg Du kan valfritt ange en sökväg åtskild med kolon för att fylla i
       dialogrutan i förväg. Du kan använda möjligheten för att skapa
       olika ikoner i panelen eller på skrivbordet för att snabbt
       utföra sökningar på olika ställen.

    Programväljare i en variabellista

SE OCKSå

    Mer detaljerad användardokumentation är tillgänglig med help:/kfind
    (skriv antingen in webbadressen i Konqueror, eller kör khelpcenter
    help:/kfind).

UPPHOVSMäN

    Nuvarande utvecklare av KFind är . En lista med tidigare bidragsgivare
    är tillgänglig i den fullständiga användarhandboken tillgänglig i
    Hjälpcentralen.

    Den här dokumentationen är framställd av Lauri Watts <lauri@kde.org>

AUTHOR

    Lauri Watts.