Provided by: kde-l10n-sv_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

    kjs - KDE:s ECMAScript-tolk

SYNOPSIS

    kjs [--help | -help | -h] [-e sats] [skript]

BESKRIVNING

    kjs är KDE:s ECMAScript/JavaScript-gränssnitt.

PROGRAMVäLJARE

    --help,-help,-h
       Visa användning av kjscmd.

    -e sats
       Kör satsen och avslutar. Till exempel:

       kjs -e "print(’Hej allesamman’)"

    skript Kör satserna som är inkluderade i filen skript.

ANVäNDNING

    kjs  fil, liksom många andra tolkar när de anropas utan parametrar,
    använder en radeditor för inskrivning av satser, och visar promptern

    JS
    >
    . För att avsluta radeditorn, skriv quit() eller tryck på Ctrl+D.

SE OCKSå

    kjs(1)

FEL

    Det  finns  troligen  en  massa  fel.  Använd  bugs.kde.org:
    http://bugs.kde.org för att rapportera dem.

AUTHOR

    Harri Porten <porten@kde.org>.

                 2008-10-15              KJS(1)