Provided by: kde-l10n-sv_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

    kjscmd - KDE:s Kjsembed-tolk

SYNOPSIS

    kjscmd [--help] [-e | --exec] [-i | -interactive] [-n | -no-kde] [fil]

BESKRIVNING

    kjscmd  är  ett  verktyg  för  att  starta Kjsembed-skript från
    kommandoraden. Det kör skripten som finns i den namngivna filen fil
    genom att använda Kjsembed. Det accepterar inte - (standardinmatningen)
    som fil.

PROGRAMVäLJARE

    -e,--exec
       kör skript i fil utan stöd för grafiskt användargränssnitt.

    -i,--interactive
       starta interaktiv kjs-tolk.

    -n,--no-kde
       starta utan stöd för KDE:s KApplication.

ANVäNDNING

    Det vanligaste sättet att köra kjscmd är helt enkelt som

    kjscmd fil

    Om inte någon parameter fil anges, kör det ett  fördefinierat
    testskript som mäter starthastigheten hos kjscmd.

SE OCKSå

    kjs(1)

FEL

    Det  finns  troligen  en  massa  fel.  Använd  bugs.kde.org:
    http://bugs.kde.org för att rapportera dem.

AUTHOR

    Harri Porten <porten@kde.org>.

                 2008-10-16             KJSCMD(1)